Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


07 / 13.04.2022Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 82 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 83 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 84 Ärende/3

Initiativ från ungdomar 1.7−31.12.2021 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 85 Ärende/4

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 24.3.2022


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 86 Ärende/5

Ändring av förvaltningsstadgan, behandling av fullmäktigemotioner (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 87 Ärende/6

Utlåtande till Vanda stadsstyrelse om en kommunmedlems framställning om ändring av kommungränsen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 88 Ärende/7

Arrendeprinciper för tomter för flervåningshus (Majstad, tomterna 23905/8 och 10) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 89 Ärende/8

Arrendeprinciper för en tomt för flervåningshus (Degerö, Kronbergsstranden, tomten 49339/1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 90 Ärende/9

Arrendeprinciper för en tomt i Baggböle för att bygga en idrottshall (Kiinteistö Oy Namika Areena) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 91 Ärende/10

Detaljplaneändring för Kanteletarvägen 9 i Kårböle (nr 12275) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 92 Ärende/11

Detaljplaneändring för Furuborgsgatan 6 och 8 i Nordsjö (nr 12671) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 93 Ärende/12

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 82 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 83 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 84 Asia/3

Nuorten aloitteet ajalta 1.7.−31.12.2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 85 Asia/4

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 24.3.2022


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 86 Asia/5

Hallintosäännön muuttaminen, valtuutetun aloitteen käsittely (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 87 Asia/6

Lausunto Vantaan kaupunginhallitukselle kuntarajan siirtoa koskevasta kunnan jäsenen esityksestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 88 Asia/7

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotonteille (Toukola, tontit 23905/8 ja 10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 89 Asia/8

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille (Laajasalo, Kruunuvuorenranta, tontti 49339/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 90 Asia/9

Vuokrausperiaatteiden vahvistaminen Pakilassa sijaitsevalle tontille liikuntahallin rakentamista varten (Kiinteistö Oy Namika Areena) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 91 Asia/10

Kaarelan Kantelettarentie 9:n asemakaavan muutos (nro 12275) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 92 Asia/11

Vuosaaren Furuborginkatu 6 ja 8 asemakaavan muuttaminen (nro 12671) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 93 Asia/12

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.16.06.2022 16:06