Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


06 / 30.03.2022Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 74 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 75 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 76 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 77 Ärende/4

Projektplan för nybyggnaden för Maatullin peruskoulu, daghemmet Maatulli och lekparken Maatulli (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 78 Ärende/5

Höjning av maximipriset i projektplanen för servicehuset Jakobackas hjärta (pdf) (html)

Bilaga 1

Kustannusarvio 2.2.2022


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 79 Ärende/6

Detaljplaneändring för Degerö köpcentrumområde (nr 12430) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 80 Ärende/7

Detaljplaneändring för Norrsvängen 34–38 på Drumsö (nr 12640) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 81 Ärende/8

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 74 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 75 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 76 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 77 Asia/4

Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 78 Asia/5

Jakomäen sydän -palvelurakennuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Kustannusarvio 2.2.2022


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 79 Asia/6

Laajasalon kauppakeskuksen alueen asemakaavan muutos (nro 12430) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 80 Asia/7

Lauttasaaren Pohjoiskaari 34-38 asemakaavan muutos (nro 12640) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 81 Asia/8

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.16.06.2022 16:06