Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


15 / 08.09.2021Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 262 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 263 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 264 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 265 Ärende/4

Ändring i stadsfullmäktiges sammanträdestider 2021 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 266 Ärende/5

Val av gode män för fastighetsförrättningar för mandattiden som börjar år 2021 (pdf) (html)

Bilaga 1

Uskotuiksi miehiksi esitettävien taustatiedot


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 267 Ärende/6

Val av nämndemän vid tingsrätten för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 268 Ärende/7

Arrendeprinciper, föravtal om fastighetsköp och godkännande av ett genomförandeavtal (Böle, Postparken 17114/2–10) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 269 Ärende/8

Detaljplaneändring för Oceankajen på Busholmen (nr 12655) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 270 Ärende/9

Detaljplan och detaljplaneändring för Björkholmen på Drumsö (nr 12587) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 271

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 262 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 263 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 264 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 265 Asia/4

Muutos kaupunginvaltuuston kokousaikoihin 2021 (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 266 Asia/5

Kiinteistötoimituksen uskottujen miesten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Liite 1

Uskotuiksi miehiksi esitettävien taustatiedot


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 267 Asia/6

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 268 Asia/7

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen, kiinteistökaupan esisopimusten tekeminen ja toteutussopimuksen hyväksyminen (Pasila, Postipuisto 17114/2–10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 269 Asia/8

Jätkäsaaren Valtamerilaiturin asemakaavan muuttaminen (12655) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 270 Asia/9

Lauttasaaren Koivusaaren asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12587) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 271

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.06.12.2019 07:27