Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


14 / 25.08.2021Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 248 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 249 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 250 Ärende/3

Val av ledamöter i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 251 Ärende/4

Val av ledamöter i fullmäktige för Kårkulla samkommun för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 252 Ärende/6

Höjning av maximipriset i projektplanen för projektet Kronbroarna i fråga om spårvägsavsnittet (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 253 Ärende/5

Överskridning av anslag i 2021 års budget med anledning av projekt förknippade med projektet Kronbroarna (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 254 Ärende/7

Arrende- och försäljningsprinciper för tomten 8193/1 för verksamhetsbyggnader (Skatudden) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 255 Ärende/8

Arrendeprinciper för vissa tomter (Vik, tomten 36263/1 samt Malm, tomterna 38317/4 och 38127/11) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 256 Ärende/9

Arrendeprinciper för vissa tomter (Degerö, tomterna 49077/3, 49080/15 och 16 samt Åggelby, tomten 28058/20) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 257 Ärende/10

Detaljplaneändring för Hörnebergsgatan 4 i Sörnäs (nr 12647) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 258 Ärende/11

Detaljplaneändring för Mässcentrum i Böle (nr 12635) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 259 Ärende/12

Detaljplaneändring för Mellangårdsvägen 71 i Baggböle (nr 12675) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 260 Ärende/13

Detaljplaneändring för Gårdsbacka räddningsstation (nr 12666) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 261

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 248 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 249 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 250 Asia/3

Jäsenten valitseminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 251 Asia/4

Jäsenten valitseminen Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 252 Asia/6

Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen raitiotieosuuden osalta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 253 Asia/5

Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen Kruunusillat-hankkeen liittyvien hankkeiden vuoksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 254 Asia/7

Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen toimitilatontille 8193/1 (Katajanokka) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 255 Asia/8

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Viikki, tontti 36263/1 sekä Malmi, tontit 38317/4 ja 38127/11) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 256 Asia/9

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Laajasalo, tontit 49077/3, 49080/15 ja 16 sekä Oulunkylä, tontti 28058/20) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 257 Asia/10

Sörnäisten Kulmavuorenkatu 4 asemakaavan muuttaminen (nro 12647) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 258 Asia/11

Pasilan Messukeskuksen asemakaavan muuttaminen (nro 12635) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 259 Asia/12

Pakilan Välitalontie 71 asemakaavan muuttaminen (12675) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 260 Asia/13

Kontulan pelastusaseman asemakaavan muuttaminen (nro 12666) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 261

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.06.12.2019 07:27