Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


13 / 02.08.2021Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 217 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 218 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 219 Ärende/3

Invalda ledamöter och ersättare i stadsfullmäktige för den mandattid som börjar 1.8.2021 (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 220 Ärende/4

Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 221 Ärende/5

Val av borgmästare för fullmäktiges mandattid som börjar år 2021 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 222 Ärende/6

Val av biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn för fullmäktiges mandattid som börjar år 2021 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 223 Ärende/7

Val av biträdande borgmästare för fostrans- och utbildningssektorn för fullmäktiges mandattid som börjar år 2021 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 224 Ärende/8

Val av biträdande borgmästare för social- och hälsovårdssektorn för fullmäktiges mandattid som börjar år 2021 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 225 Ärende/9

Val av biträdande borgmästare för kultur- och fritidssektorn för fullmäktiges mandattid som börjar år 2021 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 226 Ärende/10

Tillsättande av stadsfullmäktiges valnämnd och val av ledamöter för mandattiden som börjar år 2021 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 227 Ärende/11

Val av ledamöter i stadsstyrelsen för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 228 Ärende/12

Val av ledamöter i stadsstyrelsens näringslivssektion för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 229 Ärende/13

Val av ledamöter i stadsstyrelsens koncernsektion för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 230 Ärende/14

Tillsättande av centralvalnämnden och val av ledamöter för mandattiden som börjar år 2021 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 231 Ärende/15

Val av ledamöter i revisionsnämnden för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 232 Ärende/16

Val av ledamöter i stadsmiljönämnden för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 233 Ärende/17

Val av ledamöter i stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 234 Ärende/18

Val av ledamöter i stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 235 Ärende/19

Val av ledamöter i direktionen för trafikaffärsverket för mandattiden som börjar år 2021 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 236 Ärende/20

Val av ledamöter i räddningsnämnden för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 237 Ärende/21

Val av ledamöter i fostrans- och utbildningsnämnden för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 238 Ärende/22

Val av ledamöter i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 239 Ärende/23

Val av ledamöter i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 240 Ärende/24

Val av ledamöter i social- och hälsovårdsnämnden för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 241 Ärende/25

Val av ledamöter i social- och hälsovårdsnämndens sektion för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 242 Ärende/26

Val av ledamöter i kultur- och fritidsnämnden för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 243 Ärende/27

Val av ledamöter i kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 244 Ärende/28

Val av ledamöter i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 245 Ärende/29

Val av ledamöter i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 246 Ärende/30

Val av medlemmar i delegationen för polisen för mandattiden som börjar år 2021 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 247

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 217 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 218 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 219 Asia/3

Kaupunginvaltuustoon valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi 1.8.2021 alkavaksi vaalikaudeksi valitut (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 220 Asia/4

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 221 Asia/5

Pormestarin valinta vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 222 Asia/6

Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 223 Asia/7

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 224 Asia/8

Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 225 Asia/9

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 226 Asia/10

Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 227 Asia/11

Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 228 Asia/12

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 229 Asia/13

Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 230 Asia/14

Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 231 Asia/15

Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 232 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 233 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 234 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 235 Asia/19

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 236 Asia/20

Pelastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 237 Asia/21

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 238 Asia/22

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 239 Asia/23

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 240 Asia/24

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 241 Asia/25

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 242 Asia/26

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 243 Asia/27

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 244 Asia/28

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 245 Asia/29

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 246 Asia/30

Poliisin neuvottelukunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 247

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.06.12.2019 07:27