Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


12 / 23.06.2021Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 208 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 209 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 210 Ärende/3

Utvärderingsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2020 och ansvarsfrihet för året 2020 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 211 Ärende/4

Helsingfors stads bokslut för år 2020 (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 212 Ärende/5

Förtroendevaldas och tjänsteinnehavares lagstadgade redogörelser för bindningar (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 213 Ärende/6

Ändring av de förtroendevaldas ekonomiska förmåner (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 214 Ärende/7

Ändringar i stadgarna för bostadsproduktionsfonden, försäkringsfonden och fonden för idrotts- och friluftsanläggningar och upplösning av vissa donationsfonder (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Liite 6 Teknisen johtajan esitys asuntotuotantorahaston korkotukikorin lakkauttamisesta

Bilaga 7

Liite 7 Pelastusarmeijan kirje koskien Emmy och David Skogmans minnesfond-rahaston käyttöä_nimi peitetty


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 215 Ärende/8

Den av ledamoten Mia Haglund väckta motionen om en klimatbudget (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 216

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 208 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 209 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 210 Asia/3

Vuoden 2020 arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus sekä vastuuvapaus vuodelta 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 211 Asia/4

Helsingin kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 212 Asia/5

Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 213 Asia/6

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 214 Asia/7

Asuntotuotanto-, vakuutus-, urheilu- ja ulkoilulaitosrahastojen ja eräiden lahjoitusrahastojen sääntömuutokset sekä lakkauttamiset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 6 Teknisen johtajan esitys asuntotuotantorahaston korkotukikorin lakkauttamisesta

Liite 7

Liite 7 Pelastusarmeijan kirje koskien Emmy och David Skogmans minnesfond-rahaston käyttöä_nimi peitetty


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 215 Asia/8

Valtuutettu Mia Haglundin aloite ilmastobudjetoinnin ottamisesta käyttöön (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 216

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.06.12.2019 07:27