Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


11 / 16.06.2021Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 183 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 184 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 185 Ärende/3

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 19.5.2021


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 186 Ärende/4

Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om befogenheterna för social- och hälsovårdsnämndens sektion (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 187 Ärende/5

Överskridning av anslag och underskridning av ett verksamhetsbidrag i 2021 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 188 Ärende/6

Organisering av Partitorgets funktioner (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

Bilaga 15


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 189 Ärende/7

Deltagande i ägandet och finansieringen av Östbanan Ab (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 190 Ärende/8

Miljörapport för Helsingfors stad 2020 (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 191 Ärende/9

Projektplan för Centrums central för hälsa och välbefinnande (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Lausunto HKL_30.8.2019


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 192 Ärende/10

Höjning av maximipriset i projektplanen för utbyggnad och ombyggnad av Pohjois-Haagan ala-asteen koulu (pdf) (html)

Bilaga 1

Pohjois-Haaga UKA2 Kustannusarvio


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 193 Ärende/11

Arrendeprinciper för vissa tomter (Mellungsby, Gårdsbacka och Mellungsbacka) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 194 Ärende/12

Helsingfors underjordiska generalplan 2021 (nr 12704) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 195 Ärende/13

Detaljplaneändring för flervåningshustomter i Åggelby (Timmerdammsvägen 6, Gesällvägen 1, Stendammsvägen 6; nr 12630) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 196 Ärende/14

Detaljplan och detaljplaneändring för Hästbergsvägen 28-32 och Knysnäsvägen 44 m.m. i Degerö (nr 12615) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 197 Ärende/15

Den av ledamoten Katju Aro väckta motionen om nödinkvartering året runt för EU-medborgare (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 198 Ärende/16

Den av ledamoten Jape Lovén väckta motionen om tryggande av Rastböle campingområde (pdf) (html)

Ärendet återremitterades för ny beredning

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 199 Ärende/17

Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om öppna och avgiftsfria invånarlokaler (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 200 Ärende/18

Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om namngivning av ett park- eller gatuområde efter Johan Knut Harju (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 201 Ärende/19

Den av ledamoten Dan Koivulaakso väckta motionen om rätt till småbarnspedagogik för asylsökandes barn (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 202 Ärende/20

Den av ledamoten Jenni Pajunen väckta motionen om en gång- och cykelbro från Knekten till Tjärholmen (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 203 Ärende/21

Den av ledamoten Mai Kivelä väckta motionen om ett stadsrum fritt från klimatskadlig utomhusreklam (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 204 Ärende/22

Den av ledamoten Mia Haglund väckta motionen om lättare tillgång till bostad efter en skyddshemsperiod (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 205 Ärende/23

Den av ledamoten Eva Biaudet väckta motionen om utveckling av tjänsterna till offer för människohandel (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 206 Ärende/24

Den av ledamoten Petra Malin väckta motionen om åtgärder av Helsingfors stad som arbetsgivare i syfte att minska utmattningen bland föräldrar (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 207

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 183 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 184 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 185 Asia/3

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 19.5.2021


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 186 Asia/4

Hallintosäännön muuttaminen, sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston toimivalta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 187 Asia/5

Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja toimintakatteen alittaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 188 Asia/6

Tukkutorin toimintojen järjestäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 189 Asia/7

Osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 190 Asia/8

Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2020 (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 191 Asia/9

Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Lausunto HKL_30.8.2019


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 192 Asia/10

Pohjois-Haagan ala-asteen laajennuksen ja perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Pohjois-Haaga UKA2 Kustannusarvio


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 193 Asia/11

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Mellunkylä, Kontula ja Mellunmäki) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 194 Asia/12

Helsingin maanalainen yleiskaava 2021 (nro 12704) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 195 Asia/13

Oulunkylän Patolan kerrostalotonttien (Hirsipadontie 6, Kisällintie 1, Kivipadontie 6) asemakaavan muuttaminen (nro 12630) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 196 Asia/14

Laajasalon Hepokalliontie 28-32 ja Puuskaniementie 44 ym. asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12615) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 197 Asia/15

Valtuutettu Katju Aron aloite ympärivuotisesta hätämajoituksesta EU-kansalaisille (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 198 Asia/16

Valtuutettu Jape Lovénin aloite Rastilan leirintäalueen toimintaedellytysten turvaamisesta (pdf) (html)

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 199 Asia/17

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite avointen ja maksuttomien tilojen asukaskäytöstä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 200 Asia/18

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite puisto- tai katualueen nimeämisestä Johan Knut Harjun mukaan (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 201 Asia/19

Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite turvapaikanhakijoiden lasten oikeudesta varhaiskasvatukseen (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 202 Asia/20

Valtuutettu Jenni Pajusen aloite Kalasataman Nihdin ja Tervasaaren välisestä kevyen liikenteen sillasta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 203 Asia/21

Valtuutettu Mai Kivelän aloite ilmastohaitallisesta mainonnasta vapaasta kaupunkitilasta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 204 Asia/22

Valtuutettu Mia Haglundin aloite asunnon saannin helpottamisesta turvakotijakson jälkeen (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 205 Asia/23

Valtuutettu Eva Biaudet'n aloite ihmiskaupan uhrien palvelujen kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 206 Asia/24

Valtuutettu Petra Malinin aloite Helsingin kaupungin toimista työnantajana vanhempien uupumisen vähentämiseksi (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 207

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.06.12.2019 07:27