Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


10 / 02.06.2021Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 162 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 163 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 164 Ärende/3

Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige (pdf) (html)


§ 165 Ärende/4

Arrendeprinciper för vissa tomter (Västra hamnen, Busholmen tomterna 20017/16 och 20082/3) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 166 Ärende/5

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om ekologisk kompensation för att Centralparken blir smalare (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 167 Ärende/6

Den av ledamoten Sinikka Vepsä väckta motionen om justering av stadens kostnader för grundberedning i Malms flygplatsområde (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 168 Ärende/7

Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om en vinterbadplats på Degerö (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 169 Ärende/8

Den av ledamoten Jussi Chydenius väckta motionen om konstgräsplaner för stadsinvånarnas fria bruk (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 170 Ärende/9

Den av ledamoten Amanda Pasanen väckta motionen om avgiftsfria menstruationsskydd för unga och mindre bemedlade (pdf) (html)

Ärendet återremitterades för ny beredning

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 171 Ärende/10

Den av Sannfinländska fullmäktigegruppen väckta motionen om tryggande av säkerheten vid och kvaliteten hos Helsingfors taxistationer (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 172 Ärende/11

Den av ledamoten Katju Aro väckta motionen om nödinkvartering året runt för EU-medborgare (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 173 Ärende/12

Den av ledamoten Jape Lovén väckta motionen om tryggande av Rastböle campingområde (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 174 Ärende/13

Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om öppna och avgiftsfria invånarlokaler (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 175 Ärende/14

Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om namngivning av ett park- eller gatuområde efter Johan Knut Harju (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 176 Ärende/15

Den av ledamoten Dan Koivulaakso väckta motionen om rätt till småbarnspedagogik för asylsökandes barn (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 177 Ärende/16

Den av ledamoten Jenni Pajunen väckta motionen om en gång- och cykelbro från Knekten till Tjärholmen (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 178 Ärende/17

Den av ledamoten Mai Kivelä väckta motionen om ett stadsrum fritt från klimatskadlig utomhusreklam (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 179 Ärende/18

Den av ledamoten Mia Haglund väckta motionen om lättare tillgång till bostad efter en skyddshemsperiod (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 180 Ärende/19

Den av ledamoten Eva Biaudet väckta motionen om utveckling av tjänsterna till offer för människohandel (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 181 Ärende/20

Den av ledamoten Petra Malin väckta motionen om åtgärder av Helsingfors stad som arbetsgivare i syfte att minska utmattningen bland föräldrar (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 182

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 162 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 163 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 164 Asia/3

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta (pdf) (html)


§ 165 Asia/4

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Länsisatama, Jätkäsaari tontit 20017/16 ja 20082/3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 166 Asia/5

Valtuutettu Emma Karin aloite Keskuspuiston kaventamisen ekologisesta kompensaatiosta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 167 Asia/6

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Malmin lentokenttäalueesta kaupungille aiheutuvien esirakentamiskustannusten tarkistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 168 Asia/7

Valtuutettu Seija Muurisen aloite talviuintipaikasta Laajasaloon (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 169 Asia/8

Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite tekonurmikentistä kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 170 Asia/9

Valtuutettu Amanda Pasasen aloite maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille (pdf) (html)

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 171 Asia/10

Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin taksiasemien turvallisuuden ja laadun turvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 172 Asia/11

Valtuutettu Katju Aron aloite ympärivuotisesta hätämajoituksesta EU-kansalaisille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 173 Asia/12

Valtuutettu Jape Lovénin aloite Rastilan leirintäalueen toimintaedellytysten turvaamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 174 Asia/13

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite avointen ja maksuttomien tilojen asukaskäytöstä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 175 Asia/14

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite puisto- tai katualueen nimeämisestä Johan Knut Harjun mukaan (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 176 Asia/15

Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite turvapaikanhakijoiden lasten oikeudesta varhaiskasvatukseen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 177 Asia/16

Valtuutettu Jenni Pajusen aloite Kalasataman Nihdin ja Tervasaaren välisestä kevyen liikenteen sillasta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 178 Asia/17

Valtuutettu Mai Kivelän aloite ilmastohaitallisesta mainonnasta vapaasta kaupunkitilasta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 179 Asia/18

Valtuutettu Mia Haglundin aloite asunnon saannin helpottamisesta turvakotijakson jälkeen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 180 Asia/19

Valtuutettu Eva Biaudetin aloite ihmiskaupan uhrien palvelujen kehittämisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 181 Asia/20

Valtuutettu Petra Malinin aloite Helsingin kaupungin toimista työnantajana vanhempien uupumisen vähentämiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 182

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.06.12.2019 07:27