Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


09 / 19.05.2021Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 124 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 125 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 126 Ärende/3

Anmälan om anslutande till en fullmäktigegrupp (pdf) (html)

Bilaga 1

Ilmoitus 7.4.2021

Bilaga 2

Valtuustoryhmään hyväksyminen


§ 127 Ärende/4

Val av ersättare i räddningsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 8.3.2021


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 128 Ärende/5

Projektplan för ombyggnad av Sörnäs metrostation (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 129 Ärende/6

Arrendeprinciper för vissa tomter (Nordsjö och Storskog) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 130 Ärende/7

Detaljplaneändring för Fastighets Ab Helsingin Lapponia (nr 12658) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 131 Ärende/8

Detaljplaneändring för Semaforbron 8 i Böle (nr 12683) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 132 Ärende/9

Detaljplaneändring för Kämnersvägen i Stapelstaden i Skomakarböle (12653) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 133 Ärende/10

Den av Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om sektorsöverskridande välfärdsarbete och mentalvårdstjänster med låg tröskel för barn och unga (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 134 Ärende/11

Den av Öppna Partiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om laglig produktion och försäljning av cannabis i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 135 Ärende/12

Den av ledamoten Kati Juva väckta motionen om undertecknande av ICAN-kampanjens stadsupprop (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 136 Ärende/13

Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om underlättande av matlångtradarnas elförsörjning (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 137 Ärende/14

Den av ledamoten Mia Haglund väckta motionen om kalkyler över klimatkonsekvenser i detaljplanerna (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 138 Ärende/15

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om inkluderande användning av konstverk på gångvägar (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 139 Ärende/16

Den av ledamoten Kaisa Hernberg väckta motionen om utbildning gällande gatubyggplatser för att ingripa mot säkerhetsbrister (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 140 Ärende/17

Den av ledamoten Mauri Venemies väckta motionen om förbättring av trafiksäkerheten i Borgbyggarvägens korsningar i Hertonäs (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 141 Ärende/18

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om ekologisk kompensation för att Centralparken blir smalare (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 142 Ärende/19

Den av ledamoten Sinikka Vepsä väckta motionen om justering av stadens kostnader för grundberedning i Malms flygplatsområde (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 143 Ärende/20

Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om en vinterbadplats på Degerö (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 144 Ärende/21

Den av ledamoten Jussi Chydenius väckta motionen om konstgräsplaner för stadsinvånarnas fria bruk (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 145 Ärende/22

Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om främjande av principerna för fair play i motions- och idrottsföreningar (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 146 Ärende/23

Den av ledamoten Amanda Pasanen väckta motionen om avgiftsfria menstruationsskydd för unga och mindre bemedlade (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 147 Ärende/24

Den av Sannfinländska fullmäktigegruppen väckta motionen om tryggande av säkerheten vid och kvaliteten hos Helsingfors taxistationer (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 148 Ärende/25

Den av ledamoten Katju Aro väckta motionen om nödinkvartering året runt för EU-medborgare (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 149 Ärende/26

Den av ledamoten Jape Lovén väckta motionen om tryggande av Rastböle campingområde (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 150 Ärende/27

De av ledamöterna Emma Kari och Katju Aro väckta motionerna om grönmiljöer på daghemsgårdar (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 151 Ärende/28

Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om öppna och avgiftsfria invånarlokaler (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 152 Ärende/29

Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om namngivning av ett park- eller gatuområde efter Johan Knut Harju (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 153 Ärende/30

Den av ledamoten Dan Koivulaakso väckta motionen om rätt till småbarnspedagogik för asylsökandes barn (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 154 Ärende/31

Den av ledamoten Anna Vuorjoki väckta motionen om insektshotell i stadens parker (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 155 Ärende/32

Den av ledamoten Jenni Pajunen väckta motionen om en gång- och cykelbro från Knekten till Tjärholmen (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 156 Ärende/33

Den av ledamoten Johanna Nuorteva väckta motionen om minskad sandning i bostadsområdena (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 157 Ärende/34

Den av ledamoten Mai Kivelä väckta motionen om ett stadsrum fritt från klimatskadlig utomhusreklam (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 158 Ärende/35

Den av ledamoten Juha Hakola väckta motionen om trafiksäkerheten vid Lauttasaaren ala-asteen koulu (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 159 Ärende/36

Den av ledamoten Mia Haglund väckta motionen om lättare tillgång till bostad efter en skyddshemsperiod (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 160 Ärende/37

Den av ledamoten Eva Biaudet väckta motionen om utveckling av tjänsterna till offer för människohandel (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 161

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 124 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 125 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 126 Asia/3

Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä (pdf) (html)

Liite 1

Ilmoitus 7.4.2021

Liite 2

Valtuustoryhmään hyväksyminen


§ 127 Asia/4

Pelastuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 8.3.2021


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 128 Asia/5

Sörnäisten metroaseman perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 129 Asia/6

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Vuosaari ja Suurmetsä) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 130 Asia/7

Kiinteistö Oy Helsingin Lapponian asemakaavan muuttaminen (nro 12658) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 131 Asia/8

Pasilan Opastinsilta 8:n asemakaavan muuttaminen (nro 12683) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 132 Asia/9

Suutarilan Tapulikaupungin Kämnerintien asemakaavan muuttaminen (12653) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 133 Asia/10

Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite lasten ja nuorten monialaisesta matalan kynnyksen hyvinvointityöstä ja mielenterveyspalveluista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 134 Asia/11

Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite lainsäädäntöaloitteen tekemisestä kannabiksen laillisesta tuotannosta ja myynnistä Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 135 Asia/12

Valtuutettu Kati Juvan aloite ICAN-kampanjan kaupunkivetoomuksen allekirjoittamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 136 Asia/13

Valtuutettu Fatim Diarran aloite ruokarekkojen sähkönsaannin helpottamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 137 Asia/14

Valtuutettu Mia Haglundin aloite ilmastovaikutusten laskelmien sisällyttämisestä asemakaavoihin (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 138 Asia/15

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite jalankulkuväylien taiteen osallistavasta käytöstä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 139 Asia/16

Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite työmaiden turvallisuuspuutteisiin puuttumisesta katutyökoulutusta kehittämällä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 140 Asia/17

Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite liikenneturvallisuuden parantamisesta Linnanrakentajantien risteyksissä Herttoniemessä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 141 Asia/18

Valtuutettu Emma Karin aloite Keskuspuiston kaventamisen ekologisesta kompensaatiosta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 142 Asia/19

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Malmin lentokenttäalueesta kaupungille aiheutuvien esirakentamiskustannusten tarkistamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 143 Asia/20

Valtuutettu Seija Muurisen aloite talviuintipaikasta Laajasaloon (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 144 Asia/21

Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite tekonurmikentistä kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 145 Asia/22

Valtuutettu Otto Meren aloite Reilun Pelin periaatteiden edistämisestä liikuntaseuroissa (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 146 Asia/23

Valtuutettu Amanda Pasasen aloite maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 147 Asia/24

Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin taksiasemien turvallisuuden ja laadun turvaamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 148 Asia/25

Valtuutettu Katju Aron aloite ympärivuotisesta hätämajoituksesta EU-kansalaisille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 149 Asia/26

Valtuutettu Jape Lovénin aloite Rastilan leirintäalueen toimintaedellytysten turvaamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 150 Asia/27

Valtuutettujen Emma Kari ja Katju Aro aloitteet viherympäristöjen tuomisesta päiväkotien pihoille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 151 Asia/28

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite avointen ja maksuttomien tilojen asukaskäytöstä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 152 Asia/29

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite puisto- tai katualueen nimeämisestä Johan Knut Harjun mukaan (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 153 Asia/30

Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite turvapaikanhakijoiden lasten oikeudesta varhaiskasvatukseen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 154 Asia/31

Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite hyönteishotellien sijoittamisista kaupungin puistoihin (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 155 Asia/32

Valtuutettu Jenni Pajusen aloite Kalasataman Nihdin ja Tervasaaren välisestä kevyen liikenteen sillasta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 156 Asia/33

Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite hiekoituksen vähentämisestä asuinalueilla (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 157 Asia/34

Valtuutettu Mai Kivelän aloite ilmastohaitallisesta mainonnasta vapaasta kaupunkitilasta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 158 Asia/35

Valtuutettu Juha Hakolan aloite Lauttasaaren ala-asteen ympäristön liikenneturvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 159 Asia/36

Valtuutettu Mia Haglundin aloite asunnon saannin helpottamisesta turvakotijakson jälkeen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 160 Asia/37

Valtuutettu Eva Biaudetin aloite ihmiskaupan uhrien palvelujen kehittämisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 161

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.06.12.2019 07:27