Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


07 / 21.04.2021Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 82 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 83 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 84 Ärende/3

Ändring i stadsfullmäktiges sammanträdestider 2021 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 85 Ärende/4

Val av ledamot i social- och hälsovårdsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö 18.3.2021


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 86 Ärende/5

Initiativ från ungdomar 9.6–31.12.2020 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 87 Ärende/6

Ett ouppnått bindande verksamhetsmål i 2020 års budget (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 88 Ärende/7

Beviljande av ett anslag för upphandling av motions- och kultursedlar som en personalförmån av engångsnatur (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 89 Ärende/8

Ändring av markanvändningsavtal (Degerö, Kronbergsstranden) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 90 Ärende/9

Arrendeprinciper för Tempelplatsens kyrkas tomt (Främre Tölö, Luthergatan 3, tomten 13426/1) (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 91 Ärende/10

Detaljplaneändring för Trankyan i Nordsjö (nr 12645) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 92

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 82 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 83 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 84 Asia/3

Muutos kaupunginvaltuuston kokousaikoihin 2021 (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 85 Asia/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 18.3.2021


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 86 Asia/5

Nuorten aloitteet ajalta 9.6.−31.12.2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 87 Asia/6

Vuoden 2020 talousarvion toteutumaton sitova toiminnan tavoite (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 88 Asia/7

Määrärahan myöntäminen liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 89 Asia/8

Maankäyttösopimuksen muuttaminen (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 90 Asia/9

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen Temppeliaukion kirkon tontille (Etu-Töölö, Lutherinkatu 3, tontti 13426/1) (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 91 Asia/10

Vuosaaren Kurkimoision asemakaavan muuttaminen (nro 12645) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 92

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.06.12.2019 07:27