Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


05 / 17.03.2021Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 51 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 52 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 53 Ärende/3

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö 1.3.2021


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 54 Ärende/4

Val av ledamot i stadsstyrelsen (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroanomus, Koulumies Terhi, 19.2.2021


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 55 Ärende/5

Val av ersättare i centralvalnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 6.10.2020


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 56 Ärende/6

Val av ersättare i social- och hälsovårdsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eropyyntö 2.2.2021


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 57 Ärende/7

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 29.1.2021


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 58 Ärende/8

Rapport till stadsfullmäktige om målen för dottersammanslutningar i 2020 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 17 p)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 59 Ärende/9

Proprieborgen till det planerade Fastighetsaktiebolaget Dals samsjukhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman arvio kustannusten sitoutumisesta vuosittain


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 60 Ärende/10

Hyrning av lokaler på Campus Gumtäkt vid Helsingfors universitet för gymnasiet Helsingin luonnontiedelukios bruk (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Yhteistoimintasopimus luonnos 20201218

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 61 Ärende/11

Projektplan för ersättande nybyggnad för daghemmet Vanhainen (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 62

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 51 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 52 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 53 Asia/3

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 1.3.2021


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 54 Asia/4

Kaupunginhallituksen jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroanomus, Koulumies Terhi, 19.2.2021


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 55 Asia/5

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 6.10.2020


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 56 Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eropyyntö 2.2.2021


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 57 Asia/7

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 29.1.2021


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 58 Asia/8

Vuoden 2020 talousarvion tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 59 Asia/9

Omavelkaisten takausten myöntäminen perustettavalle Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle (pdf) (html)

Liite 1

Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman arvio kustannusten sitoutumisesta vuosittain


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 60 Asia/10

Tilojen vuokraaminen Helsingin yliopiston Kumpulan kampukselta Helsingin luonnontiedelukion käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Yhteistoimintasopimus luonnos 20201218

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 61 Asia/11

Päiväkoti Vanhaisen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 62

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.06.12.2019 07:27