Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


04 / 03.03.2021Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 44 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 45 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 46 Ärende/3

Frågestund om coronavirusläget (pdf) (html)


§ 47 Ärende/4

Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om uppgifterna för det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 48 Ärende/5

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om profilering av Helsingfors stad som en familjevänlig arbetsplats (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 49 Ärende/6

Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om en smidigare boendekedja för dem som får psykiatrisk rehabilitering (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 50

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 44 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 45 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 46 Asia/3

Kyselytunti koronavirustilanteesta (pdf) (html)


§ 47 Asia/4

Hallintosäännön muuttaminen, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitaminen (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 48 Asia/5

Valtuutettu Emma Karin aloite Helsingin kaupungista perheystävällinen työpaikka (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 49 Asia/6

Valtuutettu Seija Muurisen aloite mielenterveyskuntoutujien asumisketjun sujuvoittamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 50

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.06.12.2019 07:27