Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


01 / 20.01.2021Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 1 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 2 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 3 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 4 Ärende/4

Val av ersättare i fostrans- och utbildningsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 11.9.2020


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 5 Ärende/5

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 8.10.2020


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 6 Ärende/6

Val av ersättare i stadsmiljönämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 24.11.2020


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 7 Ärende/7

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Avskedsansökan 22.7.2020


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 8 Ärende/8

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 27.8.2020


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 9 Ärende/9

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 10 Ärende/11

Utredningsplan för spårvägar i västra Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 11 Ärende/12

Föravtal om fastighetsaffär och försäljning av område (Degerö, Kronbergsstranden, kvarteret 49331 för bostadshus och affärslokaler) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 12 Ärende/13

Arrendeprinciper och föravtal för en fastighetsaffär och godkännande av ett byggavtal (Sörnäs, Fiskehamnen, Knekten, tomterna 10668/1–4) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 13 Ärende/14

Detaljplaneändring för Agricolagatan 1 (nr 12626) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 14 Ärende/15

Detaljplaneändring för Spelmansvägens omgivning (nr 12625) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 15

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 1 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 11.9.2020


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 5 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 8.10.2020


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 6 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 24.11.2020


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 7 Asia/7

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 22.7.2020


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 8 Asia/8

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 27.8.2020


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 9 Asia/9

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 10 Asia/11

Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 11 Asia/12

Kiinteistökaupan esisopimuksen tekeminen ja alueen myyminen (Laajasalo, Kruunuvuorenranta, asuin- ja liiketilojen kortteli 49331) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 12 Asia/13

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen sekä kiinteistökaupan esisopimuksen tekeminen ja toteutussopimuksen hyväksyminen (Sörnäinen, Kalasatama, Nihti, tontit 10668/1–4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 13 Asia/14

Agricolankatu 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 12626) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 14 Asia/15

Pelimannintien ympäristön asemakaavan muuttaminen (nro 12625) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.06.12.2019 07:27