Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


20 / 27.11.2019Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 338 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 339 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 340 Ärende/3

Helsingfors stads budget för år 2020 och ekonomiplan för åren 2020–2022 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 341 Ärende/4

Översiktsplan och genomförandeplanering för spårvägen Vandabanan (pdf) (html)

Bilaga 1

Lausuntopyyntö 19.9.2019, Vantaan kaupunki

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 342 Ärende/5

Arrendeprinciper för vissa tomter (Staffansby, Malm och Vik) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 343 Ärende/6

Detaljplan och detaljplaneändring för Fiskehamnen (Knekten) i Sörnäs (nr 12576) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 344 Ärende/7

Detaljplaneändring för Ståhlbergsgränden 1 på Brändö (nr 12593) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 345 Ärende/8

Den av ledamoten Nelli Ruotsalainen väckta motionen om säkerställande av tillgången till inkvartering för LHBTIQ-asylsökande och dess trygghet (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 346 Ärende/9

Den av ledamoten Suldaan Said Ahmed väckta motionen om teckenspråkstolkning vid stadsfullmäktiges sammanträden (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 347 Ärende/10

Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om utredning av miljöskadliga förfaranden i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 348 Ärende/11

Den av ledamoten Mauri Venemies väckta motionen om regelbundna enkäter om inomhusluft för personalen och kunderna (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 349 Ärende/12

Den av ledamoten Petra Malin väckta motionen om reglering av artificiell belysning och minskning av ljusföroreningar (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 350 Ärende/13

Den av ledamoten Jussi Niinistö väckta motionen om flyttning av statyn Världsfreden från Hagnäskajen till Leninparken (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 351 Ärende/14

Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om belysning av graffiti på Gårdsbacka metrostation (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 352 Ärende/15

Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om återvinningskärl för plast till stadens parker (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 353 Ärende/16

Den av ledamoten Kati Juva väckta motionen om kartläggning och namngivning av prydnadsbuskar och parkträd (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 354 Ärende/17

Den av ledamoten Björn Månsson väckta motionen om partnerskap med Finlands Flygmuseum (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 355 Ärende/18

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om ett åtgärdsprogram för utrensning av mobbning (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 356 Ärende/19

Den av ledamoten Johanna Sydänmaa väckta motionen om kvällsvård för små skolelever för kvälls- och skiftarbetares barn (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 357 Ärende/20

Den av ledamoten Johanna Laisaari väckta motionen om anställning av sjukskötare inom ungdomspsykiatri till skolor för grundläggande utbildning i de högre årskurserna (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 358 Ärende/21

Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om en öppen idrottspark till kulturkorridorens förlängning vid Tölöviken (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 359 Ärende/22

Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om en flyttbar estrad för stadsdelsföreningarnas bruk (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 360 Ärende/23

Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om fler veganska matalternativ på lekparksmåltider (pdf) (html)

Bilaga 1

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 361 Ärende/24

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om utveckling av familjeservicen (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 362 Ärende/25

Den av ledamoten Reetta Vanhanen väckta motionen om ökad föräldraträning med låg tröskel (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 363

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 338 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 339 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 340 Asia/3

Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 341 Asia/4

Vantaan ratikan yleissuunnitelma ja toteuttamissuunnittelu (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 19.9.2019, Vantaan kaupunki

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 342 Asia/5

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Tapaninkylä, Malmi ja Viikki) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 343 Asia/6

Sörnäisten Kalasataman (Nihti) asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12576) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 344 Asia/7

Kulosaaren Ståhlberginkuja 1 asemakaavan muuttaminen (nro 12593) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 345 Asia/8

Valtuutettu Nelli Ruotsalaisen aloite LHBTIQ-turvapaikanhakijoiden majoitustilanteen saatavuuden ja turvallisuuden takaamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 346 Asia/9

Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite kaupunginvaltuuston kokousten tulkkauksesta viittomakielellä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 347 Asia/10

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite ympäristölle haitallisten käytäntöjen selvittämisestä Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 348 Asia/11

Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite säännöllisistä sisäilmakyselyistä henkilöstölle ja asiakkaille (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 349 Asia/12

Valtuutettu Petra Malinin aloite keinovalaistuksen säätelystä ja valosaasteen vähentämisestä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 350 Asia/13

Valtuutettu Jussi Niinistön aloite Maailman rauha -patsaan siirtämiseksi Hakaniemenrannasta Lenininpuistoon (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 351 Asia/14

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Kontulan metroaseman graffitien valaisemisesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 352 Asia/15

Valtuutettu Fatim Diarran aloite muovin keräysastioista Helsingin puistoihin (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 353 Asia/16

Valtuutettu Kati Juvan aloite koristepensaiden ja puistopuiden kartoittamisesta ja nimeämisestä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 354 Asia/17

Valtuutettu Björn Månssonin aloite kumppanuudesta Ilmailumuseon kanssa (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 355 Asia/18

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite toimenpideohjelmasta koulukiusaamisen kitkemiseen (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 356 Asia/19

Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite pienten koululaisten iltahoidosta vuorotyöläisten lapsille (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 357 Asia/20

Valtuutettu Johanna Laisaaren aloite nuorisopsykiatrian sairaanhoitajien palkkaamisesta yläkouluihin (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 358 Asia/21

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite avoimesta urheilupuistosta Töölönlahden kulttuurikäytävän jatkeeksi (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 359 Asia/22

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite siirrettävästä tapahtumalavasta kaupunginosayhdistysten käyttöön (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 360 Asia/23

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vegaaniruokavaihtoehtojen lisäämisestä leikkipuistoruokailussa (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 361 Asia/24

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite perheiden palvelujen kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 362 Asia/25

Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite matalan kynnyksen vanhemmuusvalmennuksen lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 363

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.06.12.2019 07:27