Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


19 / 13.11.2019Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 328 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 329 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 330 Ärende/3

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroanomus 23.10.2019


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 331 Ärende/4

Val av ledamot i stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroanomus 23.10.2019


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 332 Ärende/5

Helsingfors stads budget för år 2020 och ekonomiplan för åren 2020–2022 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 333 Ärende/6

Inkomstskattesats för år 2020 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 334 Ärende/7

Fastighetsskatteprocentsatser för år 2020 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 335 Ärende/8

Höjning av maximipriset för ombyggnad av Tehtaankadun ala-asteen koulus skolhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen kustannusarvio


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 336 Ärende/9

Projektplan för nybygge av ishallar i Britas idrottspark (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 337

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 328 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 329 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 330 Asia/3

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Eroanomus 23.10.2019


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 331 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroanomus 23.10.2019


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 332 Asia/5

Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022 (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 333 Asia/6

Vuoden 2020 tuloveroprosentin määrääminen (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 334 Asia/7

Vuoden 2020 kiinteistöveroprosenttien määrääminen (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 335 Asia/8

Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen kustannusarvio


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 336 Asia/9

Pirkkolan liikuntapuiston jäähallien uudisrakennusta koskeva hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 337

Kokouksessa jätetyt aloiteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.06.12.2019 07:27