Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


18 / 06.11.2019Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 316 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 317 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 318 Ärende/3

Initiativ från ungdomar 1.1–30.6.2019 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 319 Ärende/4

Initiativ från kommuninvånare 1.1–30.6.2019 (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 320 Ärende/5

Val av ersättare i fostrans- och utbildningsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö 7.10.2019


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 321 Ärende/6

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 10.10.2019


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 322 Ärende/7

Proprieborgen till Oy Apotti Ab (pdf) (html)

Bilaga 1

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 323 Ärende/8

Projektplan för ombyggnad och utbyggnad av Hoplaxskolans enhet vid Locklaisvägen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Hoplaxskolan hankesuunnitelman liitteet


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 324 Ärende/9

Detaljplaneändring för Tölötullsgatan 8 i Mejlans (nr 12598) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 325 Ärende/10

Detaljplaneändring för tomter vid Landshövdingsvägen och ett parkområde vid Ånäsvägen i Åggelby (nr 12527) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 326 Ärende/11

Detaljplaneändring för Kårbölegränden 2 i Kårböle (nr 12589) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 327

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 316 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 317 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 318 Asia/3

Nuorten aloitteet 1.1. - 30.6.2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 319 Asia/4

Kunnan asukkaan aloitteet 1.1.- 30.6.2019 (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 320 Asia/5

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 7.10.2019


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 321 Asia/6

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 10.10.2019


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 322 Asia/7

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 323 Asia/8

Hoplaxskolanin Lokkalantien yksikön perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hoplaxskolan hankesuunnitelman liitteet


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 324 Asia/9

Meilahden Töölöntullinkatu 8 asemakaavan muuttaminen (nro 12598) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 325 Asia/10

Oulunkylän Maaherrantien tonttien ja Jokiniementien varren puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12527) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 326 Asia/11

Kaarelan Kaarelankuja 2 asemakaavan muuttaminen (nro 12589) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 327

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.06.12.2019 07:27