Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


17 / 23.10.2019Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 310 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 311 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 312 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 313 Ärende/4

Projektplan för en nybyggnad vid Kårböle bygata (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Kaarelan raitin hankesuunnitelman liitteet


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 314 Ärende/5

Detaljplaneändring för Kvarnfärdsvägen 1 i Kvarnbäcken (nr 12505, innehåller trafikplanen nr 6954) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 315

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 310 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 311 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 312 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 313 Asia/4

Kaarelan raitin uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kaarelan raitin hankesuunnitelman liitteet


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 314 Asia/5

Vartiokylän Myllypuron Myllymatkantie 1 asemakaavan muutos nro 12505 (sisältää liikennesuunnitelman nro 6954) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 315

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.06.12.2019 07:27