Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


15 / 25.09.2019Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 250 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 251 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 252 Ärende/3

Stadsfullmäktiges sammanträden år 2020 (pdf) (html)


§ 253 Ärende/4

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroamisanomus 28.8.2019


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 254 Ärende/5

Val av ersättare i revisionsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 13.8.2019


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 255 Ärende/6

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö 16.8.2019, Oskala Hannu


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 256 Ärende/7

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden och av ledamot och ersättare i kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion och ordförande för sektionen (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 21.8.2019


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 257 Ärende/8

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 30.8.2019


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 258 Ärende/9

Val av ersättare i stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 29.8.2019


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 259 Ärende/10

Val av ledamot och ersättare i social- och hälsovårdsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 30.8.2019


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 260 Ärende/11

Den av ledamoten Atte Harjanne väckta motionen om halvering av konsumtionen av kött- och mjölkprodukter till år 2025 (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 261 Ärende/12

Den av ledamoten Martina Harms-Aalto väckta motionen om ökning av antalet personalbostäder (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 262 Ärende/13

Den av ledamoten Pentti Arajärvi väckta motionen om bedömning av de sociala konsekvenserna av åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 263 Ärende/14

Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om främjande av integrationsutbildningen för invandrarföräldrar i samråd med skolor (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 264 Ärende/15

Den av ledamoten Maria Ohisalo väckta motionen om upprätthållande av arbetsförmågan hos arbetslösa (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 265 Ärende/16

Den av ledamoten Abdirahim Hussein väckta motionen om förbud mot hakkors och andra nationalsocialistiska symboler i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 266 Ärende/17

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om utveckling av sexualfostran i skolorna (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 267 Ärende/18

Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om en dagvårdsplatsgaranti inom småbarnspedagogiken på områdesnivå (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 268 Ärende/19

Den av ledamoten Johanna Nuorteva väckta motionen om utvidgning av närskoleprincipen till specialklassundervisningen (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 269 Ärende/20

Den av Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om bortforsling av gatusnö (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 270 Ärende/21

Den av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara väckta motionen om upphörande med att dumpa snö i havet (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 271 Ärende/22

Den av ledamoten Tuula Haatainen väckta motionen om bortflyttning av en farlig snötipp från Hertonäs (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 272 Ärende/23

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om ökad tillgänglighet i stadens möteslokaler med hjälp av teleslinga (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Esteettömyystyöryhmän lausunto


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 273 Ärende/24

Den av ledamoten Osmo Soininvaara väckta motionen om öppnande av den norra ingången på metrostationen Helsingfors universitet (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 274 Ärende/25

Den av ledamoten Kati Juva väckta motionen om avgiftsfria resor inom HRT:s busstrafik för dem som använder rollator (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 275 Ärende/26

Den av ledamoten Eveliina Heinäluoma väckta motionen om jämlik behandling av rollatorer och barnvagnar i kollektivtrafiken (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Lausunto 27.8.2019, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 276 Ärende/27

Den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen om en konstgräsplan till Bocksbacka idrottspark (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 277 Ärende/28

Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om modellen En barnvänlig kommun (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 278 Ärende/29

Den av ledamoten Johanna Sydänmaa väckta motionen om avgiftsfria gymnastiklokaler för studerande på andra stadiet (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 279 Ärende/30

Den av ledamoten Sinikka Vepsä väckta motionen om en minnesplakett för 1918 på Sandudds begravningsplats (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 280 Ärende/31

Den av ledamoten Jussi Chydenius väckta motionen om en skivsamling på centrumbiblioteket Ode (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 281 Ärende/32

Den av ledamoten Mia Nygård väckta motionen om förebyggande av utslagning hos pojkar (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 282 Ärende/33

Den av ledamoten Pentti Arajärvi väckta motionen om firande av romernas nationaldag i skolorna (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 283 Ärende/34

Den av ledamoten Eva Biaudet väckta motionen om Helsingfors inträde i Fair Saturday-stadsnätverket för kultur, konst och sociala aktiviteter (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 284 Ärende/35

Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om ett bibliotek till Fiskehamnen (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 285 Ärende/36

Den av ledamoten Ozan Yanar m.fl. väckta motionen om stöd för barns och ungas hobbyer (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 286 Ärende/37

Den av ledamoten Paavo Arhinmäki väckta motionen om barnfamiljers möjligheter att sporta och motionera i skolornas gymnastiksalar (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 287 Ärende/38

Den av Vänsterförbundets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om äldreomsorgen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 288 Ärende/39

Den av Sannfinländarnas fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om avveckling av utvidgade tjänster för personer som olagligt vistas i landet (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 289 Ärende/40

Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om aktivering för seniorer i hemvård (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 290 Ärende/41

Den av ledamoten Mari Rantanen väckta motionen om en förebyggande verksamhetsplan mot stympning av barns könsorgan (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 291 Ärende/42

Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om utveckling av fastigheterna i Seniorstiftelsens bruk (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 292 Ärende/43

Den av ledamoten Reetta Vanhanen väckta motionen om ökat multiprofessionellt mentalvårdsarbete (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 293

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 250 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 251 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 252 Asia/3

Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2020 (pdf) (html)


§ 253 Asia/4

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Eroamisanomus 28.8.2019


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 254 Asia/5

Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 13.8.2019


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 255 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 16.8.2019, Oskala Hannu


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 256 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenen ja varajäsenen sekä puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 21.8.2019


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 257 Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 30.8.2019


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 258 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 29.8.2019


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 259 Asia/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 30.8.2019


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 260 Asia/11

Valtuutettu Atte Harjanteen aloite liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamisesta vuoteen 2025 mennessä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 261 Asia/12

Valtuutettu Martina Harms-Aallon aloite palvelussuhdeasuntojen lisäämiseksi (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 262 Asia/13

Valtuutettu Pentti Arajärven aloite Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman sosiaalisten vaikutusten arvioimiseksi (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 263 Asia/14

Valtuutettu Fatim Diarran aloite maahanmuuttajavanhempien kotoutumiskoulutuksen nopeuttamisesta yhteistyössä koulujen kanssa (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 264 Asia/15

Valtuutettu Maria Ohisalon aloite työttömien työkyvyn ylläpitämisestä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 265 Asia/16

Valtuutettu Abdirahim Husseinin aloite hakaristin ja muiden kansallissosialististen symbolien kieltämiseksi Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 266 Asia/17

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite koulujen seksuaalikasvatuksen kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 267 Asia/18

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite alueellisesta varhaiskasvatuspaikkatakuusta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 268 Asia/19

Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite lähikouluperiaatteen laajentamisesta erityisluokkaopetukseen (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 269 Asia/20

Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite aurauslumen poiskuljetuksesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 270 Asia/21

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite lumen mereen kippaamisen lopettamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 271 Asia/22

Valtuutettu Tuula Haataisen aloite asukkaille vaarallisen lumen vastaanottopaikan siirtämisestä Herttoniemestä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 272 Asia/23

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite esteettömyyden lisäämiseksi kaupungin kokoustiloissa induktiosilmukan avulla (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Esteettömyystyöryhmän lausunto


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 273 Asia/24

Valtuutettu Osmo Soininvaaran aloite Yliopiston metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin avaamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 274 Asia/25

Valtuutettu Kati Juvan aloite rollaattorin kanssa liikkuvien maksuttomasta matkustamisesta HSL:n bussiliikenteessä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 275 Asia/26

Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite rollaattoreiden ja lastenvaunujen yhtäläisestä kohtelusta joukkoliikenteessä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lausunto 27.8.2019, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 276 Asia/27

Valtuutettu Pia Kopran aloite tekonurmikentästä Pukinmäen liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 277 Asia/28

Valtuutettu Fatim Diarran aloite Lapsiystävällinen kunta -mallista (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 278 Asia/29

Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite kaupungin liikuntatilojen maksuttomuudesta toisen asteen opiskelijoille (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 279 Asia/30

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite vuoden 1918 muistolaatasta Hietaniemen hautausmaalle (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 280 Asia/31

Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite äänilevykokoelmasta keskustakirjasto Oodiin (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 281 Asia/32

Valtuutettu Mia Nygårdin aloite poikien syrjäytymisen ehkäisemisestä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 282 Asia/33

Valtuutettu Pentti Arajärven aloite romanien kansallispäivän viettämisestä kouluissa (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 283 Asia/34

Valtuutettu Eva Biaudet'n aloite Helsingin liittymisestä kulttuuria, taidetta ja sosiaalisia aktiviteetteja edistävään Fair Saturday -kaupunkiverkostoon (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 284 Asia/35

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite kirjaston perustamisesta Kalasatamaan (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 285 Asia/36

Valtuutettu Ozan Yanarin aloite lasten ja nuorten harrastamisen tukemisesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 286 Asia/37

Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite lapsiperheiden liikuntamahdollisuuksista koulujen liikuntasaleissa (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 287 Asia/38

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite vanhusten hoivasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 288 Asia/39

Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite laittomasti maassa olevien palveluiden laajentamisen purkamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 289 Asia/40

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite kotihoidossa olevien ikäihmisten aktivoinnista (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 290 Asia/41

Valtuutettu Mari Rantasen aloite lasten sukuelinten silpomista ehkäisevästä toimintasuunnitelmasta (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 291 Asia/42

Valtuutettu Seija Muurisen aloite Helsingin Seniorisäätiön käytössä olevien kiinteistöjen kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 292 Asia/43

Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite moniammatillisen mielenterveystyön lisäämisestä (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 293

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.16.06.2022 16:06