Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


13 / 28.08.2019Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 220 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 221 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 222 Ärende/3

Val av ersättare i revisionsnämnden (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 223 Ärende/4

Val av ledamot i fostrans- och utbildningsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö 11.6.2019 kasvatus- ja koulutuslautakunnasta


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 224 Ärende/5

Val av ledamot i fostrans- och utbildningsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 11.6.2019


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 225 Ärende/6

Val av ledamot och ersättare i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroanomus 31.7.2019


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 226 Ärende/7

Val av ledamot i stadsmiljönämnden samt ledamot och ordförande i miljö- och tillståndssektionen (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 17.6.2019_Modig Silvia


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 227 Ärende/8

Val av ledamot i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 11.6.2019


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 228 Ärende/9

Ändring av grundavtalet för Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 229 Ärende/10

Försäljning av aktierna i Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 230 Ärende/11

Höjning av maximipriset i projektplanen för ombyggnad av Ressun lukios skolhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Ressun lukion perusparannuksen kustannusarvio 17.4.2019

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 231 Ärende/12

Höjning av maximipriset i projektplanen för Jätkäsaaren peruskoulus skolhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Jätkäsaaren peruskoulun kustannusarvio 10.4.2019

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 232 Ärende/13

Höjning av maximipriset i projektplanen för Botby grundskolas skolhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Botby grundskolan perusparannuksen kustannusarvio 19.12.2018

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 233 Ärende/14

Projektplan för ombyggnad och utbyggnad av Tahvonlahden ala-asteen koulus och daghemmet Tahvonlahtis skolhus (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 234 Ärende/15

Överlåtelseprinciper för bostadskvarter och gemensamma gårdskvarter samt för parkeringstomter avsedda för dem (Kronbergsstranden, kvarteren 49288 och 49289 samt tomterna 49298/1 och 49299/1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 235 Ärende/16

Detaljplaneändring för Broholmsporten i Berghäll (nr 12453) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 236

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 220 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 221 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 222 Asia/3

Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 223 Asia/4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 11.6.2019 kasvatus- ja koulutuslautakunnasta


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 224 Asia/5

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 11.6.2019


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 225 Asia/6

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen ja varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroanomus 31.7.2019


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 226 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen sekä ympäristö- ja lupajaoston jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 17.6.2019_Modig Silvia


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 227 Asia/8

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 11.6.2019


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 228 Asia/9

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 229 Asia/10

Kiinteistö Oy Helsingin Lasipalatsin osakkeiden myynti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 230 Asia/11

Ressun lukion perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Ressun lukion perusparannuksen kustannusarvio 17.4.2019

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 231 Asia/12

Jätkäsaaren peruskoulun hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Jätkäsaaren peruskoulun kustannusarvio 10.4.2019

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 232 Asia/13

Botby grundskolan perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Botby grundskolan perusparannuksen kustannusarvio 19.12.2018

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 233 Asia/14

Tahvonlahden ala-asteen koulun ja päiväkodin perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 234 Asia/15

Luovutusperiaatteiden määrittäminen asunto- ja yhteispihakortteleille sekä niitä palveleville pysäköintitonteille (Kruunuvuorenranta, korttelit 49288 ja 49289 sekä tontit 49298/1 ja 49299/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 235 Asia/16

Kallion Siltasaarenportin asemakaavan muutos (nro 12543) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 236

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.06.12.2019 07:27