Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


11 / 05.06.2019Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 183 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 184 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 185 Ärende/3

Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige (pdf) (html)


§ 186 Ärende/4

Val av ledamöter i stadsstyrelsen för mandattiden som börjar i juni 2019 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 187 Ärende/5

Val av ledamöter i stadsstyrelsens koncernsektion för mandattiden som börjar i juni 2019 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 188 Ärende/6

Val av ledamöter i stadsstyrelsens näringslivssektion för mandattiden som börjar i juni 2019 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 189 Ärende/7

Val av ersättare i stadsmiljönämnden samt ledamot och vice ordförande i miljö- och tillståndssektionen (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö 14.5.2019


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 190 Ärende/8

Miljörapport för Helsingfors stad 2018 (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 191 Ärende/9

Arrendeprinciper för tomten för Urhea-halli (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 192 Ärende/10

Arrendeprinciper för en tomt för internatbyggnader (Staffansby, Staffansslätten, tomten 39049/5) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 193 Ärende/11

Detaljplaneändring för Hagtornsvägens och Frangulavägens område i Södra Haga (nr 12501) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 194 Ärende/12

Den av ledamoten Pentti Arajärvi väckta motionen om bevarande av Lappvikens sjukhusområde i allmännyttigt bruk (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 195 Ärende/13

Den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen om fredning av Sandudds strand från festivaler (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 196 Ärende/14

Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om en estrad till Alpparken (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 197 Ärende/15

Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om ett projekt för främjande av välbefinnande och hälsa hos äldre (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 198 Ärende/16

Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om fysioterapi för mammor i samband med rådgivningstjänster (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 199 Ärende/17

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om lättare tillgång till motmedel mot överdosering av narkotika (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 200 Ärende/18

Den av ledamoten Anna Vuorjoki väckta motionen om ett program för förebyggande av självmord (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 201

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 183 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 184 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 185 Asia/3

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta (pdf) (html)


§ 186 Asia/4

Kaupunginhallituksen jäsenten valinta kesäkuussa 2019 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 187 Asia/5

Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta kesäkuussa 2019 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 188 Asia/6

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta kesäkuussa 2019 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 189 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen sekä ympäristö- ja lupajaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 14.5.2019


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 190 Asia/8

Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2018 (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 191 Asia/9

Vuokrausperiaatteiden vahvistaminen Urhea-hallin tontille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 192 Asia/10

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntolarakennusten tontille (Tapaninkylä, Tapaninvainio, tontti 39049/5) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 193 Asia/11

Etelä-Haagan Orapihlajatien ja Paatsamatien alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12501) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 194 Asia/12

Valtuutettu Pentti Arajärven aloite Lapinlahden sairaala-alueen säilyttämisestä yleishyödyllisessä käytössä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 195 Asia/13

Valtuutettu Pia Kopran aloite Hietaniemen rannan rauhoittamisesta festivaaleilta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 196 Asia/14

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite esiintymislavan rakentamisesta Alppipuistoon (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 197 Asia/15

Valtuutettu Seija Muurisen aloite ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hankkeesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 198 Asia/16

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite neuvolapalvelujen yhteydessä äideille tarjottavasta fysioterapiasta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 199 Asia/17

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite huumeyliannostusten vasta-aineen saatavuuden helpottamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 200 Asia/18

Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite itsemurhien ehkäisyohjelmasta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 201

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.06.12.2019 07:27