Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


10 / 22.05.2019Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 145 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 146 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 147 Ärende/3

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 25.4.2019


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 148 Ärende/4

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 26.4.2019


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 149 Ärende/5

Projektplan för ombyggnad av Tehtaankadun ala-asteen koulu (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Tehtaankadun ala-asteen hankesuunnitelman liitteet 1 - 6


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 150 Ärende/6

Detaljplaneändring för Topeliusgatan 16 i Bortre Tölö (nr 12493) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 151 Ärende/7

Detaljplaneändring för Holländarvägen 11 i Munksnäs (nr 12519) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 152 Ärende/8

Detaljplaneändring för kvarteren vid Arbetsledaregatan i Hertonäs (nr 12481) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 153 Ärende/9

Detaljplaneändring för Linneavägen 13 i Marudd (nr 12436) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 154 Ärende/10

Den av ledamoten Mauri Venemies väckta motionen om förtydligande av beslutsförslagen för motioner som föreläggs fullmäktige (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 155 Ärende/11

Den av ledamoten Suldaan Said Ahmed väckta motionen om en kampanj i syfte att hejda klimatförändringen i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 156 Ärende/12

Den av ledamoten Mia Nygård väckta motionen om ett utredningsarbete om de ökade trafikstockningarnas inverkan på förläggningsplaner i företag verksamma i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Lausunto 4.3.2019, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 157 Ärende/13

Den av ledamoten Terhi Peltokorpi väckta motionen om klimatkonsekvensbedömning i beslutsfattandet (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 158 Ärende/14

Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om Helsingfors inträde i nätverket Terve Kunta (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 159 Ärende/15

Den av ledamoten Dani Niskanen väckta motionen om tryggande av säkerheten vid Helsingfors judiska församling (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 160 Ärende/16

Den av ledamoten Hannu Oskala väckta motionen om påskyndande av bostadsproduktionen i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 161 Ärende/17

Den av ledamoten Jukka Järvinen väckta motionen om nedläggning av Ölflytet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 162 Ärende/18

Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om uppdatering av stadens reseanvisningar (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 163 Ärende/36

Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om minskning av antalet vitkindade gäss och olägenheterna med dem (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 164 Ärende/19

Den av ledamoten Terhi Koulumies väckta motionen om minskning av mikroplast i dagvatten (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 165 Ärende/20

Den av ledamoten Atte Harjanne väckta motionen om lönsamheten med och planeringen av en rivning av dammen i Gammelstadsforsen (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 166 Ärende/21

Den av ledamoten Mai Kivelä väckta motionen om ökning i stadsmiljön av den hälsofrämjande mångfalden i naturen (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 167 Ärende/22

Den av ledamoten Juhani Strandén väckta motionen om bevarande av spårvagnsbiljetten i den kommande zonmodellen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 168 Ärende/23

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om utvidgning av ängsnätverket i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 169 Ärende/24

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om förbättring av naturområdenas åtkomlighet med kollektivtrafik i huvudstadsregionen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 170 Ärende/25

Den av ledamoten Pentti Arajärvi väckta motionen om bevarande av Lappvikens sjukhusområde i allmännyttigt bruk (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 171 Ärende/26

Den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen om fredning av Sandudds strand från festivaler (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 172 Ärende/27

Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om en estrad till Alpparken (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 173 Ärende/28

Den av ledamoten Elina Moisio väckta motionen om Helsingfors möjlighet att delta i programmet Global Active City (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 174 Ärende/29

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om införande av familjearbete vid daghem (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 175 Ärende/30

Den av ledamoten Mika Raatikainen väckta motionen om en kulturspårvagn till Gårdsbacka (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 176 Ärende/31

Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om ett projekt för främjande av välbefinnande och hälsa hos äldre (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 177 Ärende/32

Den av ledamoten Sinikka Vepsä väckta motionen om bevarande av tjänsterna inom handikappservicen för helsingforsare med funktionshinder som fyller 65 år (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 178 Ärende/33

Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om fysioterapi för mammor i samband med rådgivningstjänster (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 179 Ärende/34

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om lättare tillgång till motmedel mot överdosering av narkotika (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 180 Ärende/35

Den av ledamoten Abdirahim Hussein väckta motionen om tjänster för lindrande av problem som vållas av utslagning och ensamhet (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 181 Ärende/37

Den av ledamoten Anna Vuorjoki väckta motionen om ett program för förebyggande av självmord (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 182

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 145 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 146 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 147 Asia/3

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 25.4.2019


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 148 Asia/4

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 26.4.2019


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 149 Asia/5

Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Tehtaankadun ala-asteen hankesuunnitelman liitteet 1 - 6


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 150 Asia/6

Taka-Töölön Topeliuksenkatu 16:n asemakaavan muuttaminen (nro 12493) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 151 Asia/7

Munkkiniemen Hollantilaisentie 11:n asemakaavan muuttaminen (nro 12519) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 152 Asia/8

Herttoniemen Työnjohtajankadun kortteleiden asemakaavan muutos (nro 12481) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 153 Asia/9

Marjaniemen Vanamotie 13:n asemakaavan muuttaminen (nro 12436) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 154 Asia/10

Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite aloitteiden päätösehdotusten selkeyttämisestä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 155 Asia/11

Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite Pysäytä ilmastonmuutos -kampanjan käynnistämisestä Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 156 Asia/12

Valtuutettu Mia Nygårdin aloite selvitystyön käynnistämiseksi kasvavien liikenneruuhkien vaikutuksesta Helsingissä toimivien yritysten sijoittautumissuunnitelmiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lausunto 4.3.2019, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 157 Asia/13

Valtuutettu Terhi Peltokorven aloite koskien ilmastovaikutusten arvioinnin käyttöönottoa päätöksenteossa (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 158 Asia/14

Valtuutettu Seija Muurisen aloite Helsingin liittymisestä Terve Kunta -verkostoon (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 159 Asia/15

Valtuutettu Dani Niskasen aloite Helsingin juutalaisen seurakunnan turvallisuuden takaamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 160 Asia/16

Valtuutettu Hannu Oskalan aloite Helsingin asuntotuotannon nopeuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 161 Asia/17

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite Kaljakellunta-tapahtuman lopettamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 162 Asia/18

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite kaupungin matkaohjeistuksen päivittämiseksi (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 163 Asia/19

Valtuutettu Otto Meren aloite valkoposkihanhien määrän ja niiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 164 Asia/20

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite mikromuovin vähentämisestä hulevesissä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 165 Asia/21

Valtuutettu Atte Harjanteen aloite Vanhankaupunginkosken padon purkamisen kannattavuudesta ja suunnittelusta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 166 Asia/22

Valtuutettu Mai Kivelän aloite terveyttä edistävän luonnon monimuotoisuuden lisäämisestä kaupunkiympäristössä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 167 Asia/23

Valtuutettu Juhani Strandénin aloite raitiovaunulipun säilyttämisestä tulevassa vyöhykemallissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 168 Asia/24

Valtuutettu Emma Karin aloite Helsingin niittyverkoston laajentamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 169 Asia/25

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite pääkaupunkiseudun luontoalueiden saavutettavuudesta julkisella liikenteellä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 170 Asia/26

Valtuutettu Pentti Arajärven aloite Lapinlahden sairaala-alueen säilyttämisestä yleishyödyllisessä käytössä (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 171 Asia/27

Valtuutettu Pia Kopran aloite Hietaniemen rannan rauhoittamisesta festivaaleilta (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 172 Asia/28

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite esiintymislavan rakentamisesta Alppipuistoon (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 173 Asia/29

Valtuutettu Elina Moision aloite kaupungin osallistumisesta Global Active City -ohjelmaan (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 174 Asia/30

Valtuutettu Emma Karin aloite perhetyön tuomisesta päiväkoteihin (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 175 Asia/31

Valtuutettu Mika Raatikaisen aloite kulttuuriratikasta Kontulaan (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 176 Asia/32

Valtuutettu Seija Muurisen aloite ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hankkeesta (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 177 Asia/33

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite 65 vuotta täyttävien vammaisten henkilöiden palvelujen säilyttämisestä vammaispalvelujen piirissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 178 Asia/34

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite neuvolapalvelujen yhteydessä äideille tarjottavasta fysioterapiasta (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 179 Asia/35

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite huumeyliannostusten vasta-aineen saatavuuden helpottamisesta (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 180 Asia/36

Valtuutettu Abdirahim Husseinin aloite palvelujen järjestämisestä syrjäytymisen ja yksinäisyyden ongelmien helpottamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 181 Asia/37

Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite itsemurhien ehkäisyohjelmasta (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 182

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.06.12.2019 07:27