Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


09 / 08.05.2019Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 136 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 137 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 138 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 139 Ärende/4

Val av ersättare i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 6.4.2019


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 140 Ärende/5

Val av ledamot i direktionen för trafikaffärsverket (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö 17.4.2019 liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 141 Ärende/6

Uppföljningsrapport 2019 för programmet Hemstaden Helsingfors 2016 (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 142 Ärende/7

Hyrning av lokaler från NCC Property Development Oy och Swiss Life Asset Management AG för kultur- och fritidssektorns behov (pdf) (html)

Bilaga 1

Hankesuunnitelma Fredriksberg 2 vaihe ja 1 vaiheen jatko 110119

Bilaga 2

Vuokrasopimusluonnos NCC Property Development Oy Konepajankuja 3

Bilaga 3

Vuokrasopimusluonnos Swiss Life AG Konepajankuja 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 143 Ärende/8

Arrendegrunder för bostadstomter (Nordsjö, Rastböle, tomterna 54010/5 och 6) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 144

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 136 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 137 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 138 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 139 Asia/4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 6.4.2019


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 140 Asia/5

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 17.4.2019 liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 141 Asia/6

Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelman seurantaraportti 2019 (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 142 Asia/7

Toimitilojen vuokraaminen NCC Property Development Oy:ltä ja Swiss Life Asset Management AG:lta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma Fredriksberg 2 vaihe ja 1 vaiheen jatko 110119

Liite 2

Vuokrasopimusluonnos NCC Property Development Oy Konepajankuja 3

Liite 3

Vuokrasopimusluonnos Swiss Life AG Konepajankuja 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 143 Asia/8

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille (Vuosaari, Rastila, tontit 54010/ 5 ja 6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 144

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.06.12.2019 07:27