Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


08 / 24.04.2019Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 126 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 127 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 128 Ärende/3

Initiativ från ungdomar 1.7–31.12.2018 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 129 Ärende/9

Remissdebatt om beredningen av budgetförslaget för 2020 (pdf) (html)

Bilaga 1

VM Taloudellinen katsaus kevät 2019

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 130 Ärende/4

Initiativ från kommuninvånare 1.7–31.12.2018 (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 131 Ärende/5

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)

Bilaga 1

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 25 p.)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 132 Ärende/6

Förtroendevaldas ekonomiska förmåner (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 133 Ärende/7

Detaljplaneändring för Porträttgatan i Kårböle (nr 12504) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 134 Ärende/8

Detaljplaneändring för Gunillavägens och Reihersvägens hörn (nr 12525) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 135

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 126 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 127 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 128 Asia/3

Nuorten aloitteet 1.7. - 31.12.2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 129 Asia/9

Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu (pdf) (html)

Liite 1

VM Taloudellinen katsaus kevät 2019

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 130 Asia/4

Kunnan asukkaan aloitteet 1.7. - 31.12.2018 (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 131 Asia/5

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 132 Asia/6

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 133 Asia/7

Kaarelan Muotokuvankadun asemakaavan muutos (nro 12504) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 134 Asia/8

Laajasalon Gunillantien ja Reiherintien kulman asemakaavan muutos (nro 12525) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 135

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.06.12.2019 07:27