Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


07 / 10.04.2019Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 117 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 118 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 119 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 120 Ärende/4

Detaljplan och detaljplaneändring för spårväg genom Vallgårdsdalen (nr 12531) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 121 Ärende/5

Projektplan för ombyggnad av Finlandiahuset (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Elintarviketurvallisuusyksikön lausunto Finlandia-talon rakennushankkeesta_allekirjoitettu

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 122 Ärende/6

Arrendeprinciper för en bostadstomt (Haga, Lassas, tomten 29164/4) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 123 Ärende/7

Detaljplaneändring för Josafatsbergen i Åshöjden (nr 12395) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 124 Ärende/8

Detaljplaneändring för Borgbergsparken i Botby (nr 12435) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 125

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 117 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 118 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 119 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 120 Asia/4

Vallilanlaakson raitiotien asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12531) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 121 Asia/5

Finlandia-talon perusparannusta koskeva hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Elintarviketurvallisuusyksikön lausunto Finlandia-talon rakennushankkeesta_allekirjoitettu

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 122 Asia/6

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille (Haaga, Lassila, tontti 29164/4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 123 Asia/7

Alppiharjun Josafatinkallioiden asemakaavan muutos (nro 12395) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 124 Asia/8

Vartiokylän Linnavuorenpuiston asemakaavan muutos (nro 12435) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 125

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.06.12.2019 07:27