Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


06 / 27.03.2019Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 107 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 108 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 109 Ärende/3

Anmälan om anslutande till en fullmäktigegrupp (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


§ 110 Ärende/4

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden och ledamot och ordförande i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 11.3.2019


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 111 Ärende/5

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Ansökan om avsked från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten 1.2.2019


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 112 Ärende/6

Förhyrning av verksamhetslokaler från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt till social- och hälsovårdssektorns disposition (pdf) (html)

Bilaga 1

A Hankesuunnitelma 7.1.2019 Haartmanink 1

Bilaga 2

A.4 Yhteishanke HUS-HY-Hki hankesuunnitelma Haartmaninkatu 1

Bilaga 3

B. Alivuokrasopimusluonnos 7.1.2019


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 113 Ärende/7

Arrendeprinciper för vissa tomter i Kårböle (Hongasmossa, Fjärilsängen) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 114 Ärende/8

Detaljplaneändring för Uggeldalen i Västra Böle (nr 12374) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Osa päätöshistoriaa


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 115 Ärende/9

Detaljplaneändring för Bergkullavägen i Kånala (nr 12506) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 116

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 107 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 108 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 109 Asia/3

Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 110 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 11.3.2019


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 111 Asia/5

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä 1.2.2019


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 112 Asia/6

Toimitilojen vuokraaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

A Hankesuunnitelma 7.1.2019 Haartmanink 1

Liite 2

A.4 Yhteishanke HUS-HY-Hki hankesuunnitelma Haartmaninkatu 1

Liite 3

B. Alivuokrasopimusluonnos 7.1.2019


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 113 Asia/7

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Kaarela, Honkasuo, Perhosniitty) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 114 Asia/8

Länsi-Pasilan Pöllölaakson asemakaavan muutos (nro 12374) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Osa päätöshistoriaa


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 115 Asia/9

Konalan Vuorikummuntien asemakaavan muutos (nro 12506) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 116

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.06.12.2019 07:27