Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


03 / 13.02.2019Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 34 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 35 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 36 Ärende/3

Flyttning av frågestunder (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 37 Ärende/4

Val av ledamot och ersättare i stadsmiljönämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus luottamustehtävästä


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 38 Ärende/5

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 39 Ärende/6

Överskridning av anslag, underskridning av verksamhetsbidrag och överföring av anslag i 2018 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 40 Ärende/7

Arrendeprinciper för vissa tomter på Brändö (tomterna 42047/33 och 42047/35) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 41 Ärende/8

Detaljplaneändring för kvarteret 520 vid Tölö tull i Mejlans (nr 12515) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 42 Ärende/9

Detaljplaneändring för Bocksbacka stationsomgivning (nr 12476) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 43 Ärende/10

Den av ledamoten Atte Harjanne väckta motionen om halvering av konsumtionen av kött- och mjölkprodukter till år 2025 (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 44 Ärende/11

Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om en utredning av Helsingfors stads medlemskap i olika föreningar (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 45 Ärende/12

Den av ledamoten Mai Kivelä väckta motionen om hållbarhetskriterier för biomassa (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 46 Ärende/13

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om lösning av problem som ändringarna i utkomststödet orsakat (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 47 Ärende/14

Den av ledamoten Otso Kivekäs väckta motionen om bättre förbindelser mellan hamnen och staden (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 48 Ärende/15

Den av ledamoten Suldaan Said Ahmed väckta motionen om avgiftsfri kollektivtrafik för långtidsarbetslösa (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 49 Ärende/16

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om nattrafik på Kronbroarna för taxibilar och elbussar (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 50 Ärende/17

Den av ledamoten Heimo Laaksonen väckta motionen om säkerheten på Storskogsvägen och Malmbågen (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 51 Ärende/18

Den av ledamoten Jenni Pajunen väckta motionen om tryggande av en smidig trafik på Degerö och i Hertonäs (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 52 Ärende/19

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om bekämpning av bullret från vägtrafiken (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 53 Ärende/20

Den av ledamoten Björn Månsson väckta motionen om en museispårvagnslinje (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 54 Ärende/21

Den av ledamoten Eveliina Heinäluoma väckta motionen om ett Helsingforsprogram för att rädda Östersjön (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 55 Ärende/22

Den av ledamoten Kaisa Hernberg väckta motionen om utveckling av Arabia strandpark (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 56 Ärende/23

Den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen om ökning av skolornas inflytande (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 57 Ärende/24

Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om användning av inhemska bär och frukter på daghem och i skolor (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 58 Ärende/25

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om ordnande av specialistundervisningsdagar i skolor (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 59 Ärende/26

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om en tjänst med stadsroddbåtar i Helsingfors (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 60 Ärende/27

Den av ledamoten Johanna Nuorteva väckta motionen om utveckling av skolgårdarna (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 61 Ärende/28

Den av ledamoten Johanna Nuorteva väckta motionen om en kartläggning av lekparker och idrottsplatser (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 62 Ärende/29

Den av ledamoten Nelli Ruotsalainen väckta motionen om könsneutrala omklädningsrum vid hobby- och motionsanläggningar (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 63 Ärende/30

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om slopande av skolmorgnar som börjar klockan åtta (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 64 Ärende/31

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om finansiering från staden för populära delaktighets- och gemenskapsevenemang (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 65 Ärende/32

Den av ledamoten Johanna Nuorteva väckta motionen om lansering av familjeträning för tonåringars föräldrar (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 66 Ärende/33

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om tryggande av vård för ickebinära personer i Helsingfors (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 67 Ärende/34

Den av ledamoten Outi Alanen väckta motionen om återbördande av den psykiatriska jouren till Helsingfors stad (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 68 Ärende/35

Den av ledamoten Suldaan Said Ahmed väckta motionen om en servicecentral för rehabilitering av unga bostadslösa missbrukare (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 69 Ärende/36

Den av ledamoten Aleksi Niskanen väckta motionen om utredning av social- och hälsovårdsväsendets process för sökande av ändring i beslut om individuell vård (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 70

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 34 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 35 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 36 Asia/3

Kyselytuntien siirtäminen (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 37 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus luottamustehtävästä


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 38 Asia/5

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 39 Asia/6

Eräiden vuoden 2018 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahojen siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 40 Asia/7

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Kulosaari, tontit 42047/33 ja 42047/35) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 41 Asia/8

Meilahden Töölöntullin korttelin 520 asemakaavan muuttaminen (nro 12515) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 42 Asia/9

Pukinmäen asemanseudun asemakaavan muutos (nro 12476) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 43 Asia/10

Valtuutettu Atte Harjanteen aloite liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 44 Asia/11

Valtuutettu Otto Meren aloite Helsingin kaupungin jäsenyyksien selvittämiseksi eri yhdistyksissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 45 Asia/12

Valtuutettu Mai Kivelän aloite biomassalle laadittavista kestävyyskriteereistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 46 Asia/13

Valtuutettu Emma Karin aloite toimeentulotuen muutoksista aiheutuneiden ongelmien korjaamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 47 Asia/14

Valtuutettu Otso Kivekkään aloite sataman paremmasta yhdistämisestä kaupunkiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 48 Asia/15

Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite maksuttomasta joukkoliikenteestä pitkäaikaistyöttömille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 49 Asia/16

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite Kruunusiltojen avaamisesta yöaikaan takseille ja sähköbusseille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 50 Asia/17

Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite Suurmetsäntien ja Malminkaaren turvallisuudesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 51 Asia/18

Valtuutettu Jenni Pajusen aloite Laajasalon ja Herttoniemen liikenteen sujuvuuden varmistamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 52 Asia/19

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite tiemelun torjunnasta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 53 Asia/20

Valtuutettu Björn Månssonin aloite museoraitiovaunulinjan perustamisesta (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 54 Asia/21

Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite Itämeren pelastusohjelma Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 55 Asia/22

Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite Arabian rantapuiston kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 56 Asia/23

Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite koulujen vaikutusvallan lisäämisestä (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 57 Asia/24

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kotimaisten marjojen ja hedelmien käytöstä päiväkodeissa ja kouluissa (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 58 Asia/25

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite erikoisopetuspäivien järjestämisestä kouluissa (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 59 Asia/26

Valtuutettu Emma Karin aloite kaupunkisoutuvenepalvelusta Helsinkiin (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 60 Asia/27

Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite koulujen pihojen kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 61 Asia/28

Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite leikkipuistojen ja liikuntapaikkojen kartoittamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 62 Asia/29

Valtuutettu Nelli Ruotsalaisen aloite harrastus- ja liikuntapaikkojen sukupuolineutraaleista pukeutumistiloista (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 63 Asia/30

Valtuutettu Emma Karin aloite koulujen kahdeksan aamuista luopumisesta (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 64 Asia/31

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite suosittujen, osallistavien ja yhteisöllisten tapahtumien järjestämisestä kaupungin rahoituksella (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 65 Asia/32

Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite perhevalmennuksen käynnistämisestä murrosikäisten nuorten vanhemmille (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 66 Asia/33

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite helsinkiläisten muunsukupuolisten henkilöiden hoidon turvaamisesta (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 67 Asia/34

Valtuutettu Outi Alasen aloite psykiatrian päivystyksen palauttamisesta Helsingin kaupungille (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 68 Asia/35

Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite kuntoutumista tukevan palvelukeskuksen perustamisesta asunnottomille päihteitä käyttäville nuorille (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 69 Asia/36

Valtuutettu Aleksi Niskasen aloite sosiaali- ja terveystoimen yksilöhuollon päätösten muutoksenhakuprosessin selvittämisestä (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 70

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.06.12.2019 07:27