Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


08 / 05.05.2021Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 93 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 94 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 95 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 96 Ärende/4

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 26.3.2021


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 97 Ärende/5

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 31.3.2021


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 98 Ärende/6

Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om flera sektorer och stadskansliet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 99 Ärende/7

Överföring av anslag i 2021 års budget för genomförande av stadens löneutvecklingsplan (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 100 Ärende/8

Uppföljningsrapport 2021 om genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2020 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 101 Ärende/9

Arrendeprinciper för bostadstomter (Kårböle, Kungseken, tomten 33399/5 och Magnuskärr, tomten 33037/2) (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 102 Ärende/10

Detaljplan och detaljplaneändring för Skatuddskajen 4 (nr 12654) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7


§ 103 Ärende/11

Detaljplaneändring för Radiogatan 15 och 20 i Böle (nr 12617) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 104 Ärende/12

Detaljplaneändring för Svalustensvägen i Åggelby (nr 12656) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 105 Ärende/13

Den av Gröna fullmäktigegruppen väckta gruppmotionen om förverkligande av terapigaranti (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 106 Ärende/14

Den av Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om sektorsöverskridande välfärdsarbete och mentalvårdstjänster med låg tröskel för barn och unga (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 107 Ärende/15

Den av Öppna Partiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om laglig produktion och försäljning av cannabis i Helsingfors (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 108 Ärende/16

Den av ledamoten Kati Juva väckta motionen om undertecknande av ICAN-kampanjens stadsupprop (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 109 Ärende/17

Den av ledamoten Hannu Oskala väckta motionen om utveckling av tågstationerna inom närtrafiken (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 110 Ärende/18

Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om underlättande av matlångtradarnas elförsörjning (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 111 Ärende/19

Den av ledamoten Mia Haglund väckta motionen om kalkyler över klimatkonsekvenser i detaljplanerna (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 112 Ärende/20

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om inkluderande användning av konstverk på gångvägar (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 113 Ärende/21

Den av ledamoten Kaisa Hernberg väckta motionen om utbildning gällande gatubyggplatser för att ingripa mot säkerhetsbrister (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 114 Ärende/22

Den av ledamoten Mauri Venemies väckta motionen om förbättring av trafiksäkerheten i Borgbyggarvägens korsningar i Hertonäs (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 115 Ärende/23

Den av ledamoten Jukka Järvinen väckta motionen om löptrappor till Himmelsberget i Kottby (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 116 Ärende/24

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om ekologisk kompensation för att Centralparken blir smalare (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 117 Ärende/25

Den av ledamoten Sinikka Vepsä väckta motionen om justering av stadens kostnader för grundberedning i Malms flygplatsområde (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 118 Ärende/26

Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om en vinterbadplats på Degerö (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 119 Ärende/27

Den av ledamoten Jussi Chydenius väckta motionen om konstgräsplaner för stadsinvånarnas fria bruk (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 120 Ärende/28

Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om främjande av principerna för fair play i motions- och idrottsföreningar (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 121 Ärende/29

Den av ledamoten Amanda Pasanen väckta motionen om avgiftsfria menstruationsskydd för unga och mindre bemedlade (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 122 Ärende/30

Den av ledamoten Jukka Järvinen väckta motionen om rusmedelsfria boendetjänster (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 123

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 93 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 94 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 95 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 96 Asia/4

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 26.3.2021


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 97 Asia/5

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 31.3.2021


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 98 Asia/6

Hallintosäännön muuttaminen, useita toimialojen ja kaupunginkanslian muutoksia (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 99 Asia/7

Määrärahojen siirtäminen kaupungin palkkakehityssuunnitelman toteuttamiseksi vuoden 2021 talousarviossa (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 100 Asia/8

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2020 seurantaraportti 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 101 Asia/9

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille (Kaarela, Kuninkaantammi tontti 33399/5 ja Maununneva tontti 33037/2) (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 102 Asia/10

Katajanokanlaituri 4:n asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12654) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 103 Asia/11

Pasilan Radiokatu 15 ja 20 asemakaavan muuttaminen (nro 12617) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 104 Asia/12

Oulunkylän Solakalliontien asemakaavan muuttaminen (nro 12656) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 105 Asia/13

Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite terapiatakuun toteuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 106 Asia/14

Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite lasten ja nuorten monialaisesta matalan kynnyksen hyvinvointityöstä ja mielenterveyspalveluista (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 107 Asia/15

Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite lainsäädäntöaloitteen tekemisestä kannabiksen laillisesta tuotannosta ja myynnistä Helsingissä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 108 Asia/16

Valtuutettu Kati Juvan aloite ICAN-kampanjan kaupunkivetoomuksen allekirjoittamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 109 Asia/17

Valtuutettu Hannu Oskalan aloite lähiliikenteen juna-asemien kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 110 Asia/18

Valtuutettu Fatim Diarran aloite ruokarekkojen sähkönsaannin helpottamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 111 Asia/19

Valtuutettu Mia Haglundin aloite ilmastovaikutusten laskelmien sisällyttämisestä asemakaavoihin (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 112 Asia/20

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite jalankulkuväylien taiteen osallistavasta käytöstä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 113 Asia/21

Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite työmaiden turvallisuuspuutteisiin puuttumisesta katutyökoulutusta kehittämällä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 114 Asia/22

Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite liikenneturvallisuuden parantamisesta Linnanrakentajantien risteyksissä Herttoniemessä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 115 Asia/23

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite juoksuportaista Käpylän Taivaskalliolle (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 116 Asia/24

Valtuutettu Emma Karin aloite Keskuspuiston kaventamisen ekologisesta kompensaatiosta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 117 Asia/25

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Malmin lentokenttäalueesta kaupungille aiheutuvien esirakentamiskustannusten tarkistamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 118 Asia/26

Valtuutettu Seija Muurisen aloite talviuintipaikasta Laajasaloon (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 119 Asia/27

Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite tekonurmikentistä kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 120 Asia/28

Valtuutettu Otto Meren aloite Reilun Pelin periaatteiden edistämisestä liikuntaseuroissa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 121 Asia/29

Valtuutettu Amanda Pasasen aloite maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 122 Asia/30

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite päihteettömistä asumispalveluista (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 123

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.06.12.2019 07:27