Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


06 / 25.03.2020Fullständigt dokument (pdf)
PDF-dokumentet innehåller information (bland annat för sökande av ändring) som inte finns på webbsidan.
Innehåll / Sisältö:§ 91 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 92 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 93 Ärende/3

Frågestund om coronavirusläget (pdf) (html)


§ 94 Ärende/4

Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar, stadsfullmäktiges ordförandes befogenheter och elektroniska sammanträden (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 95 Ärende/5

Överskridningar i 2020 års budget som motsvarar oförbrukade anslag från år 2019 (pdf) (html)

Bilaga 1

Esitykset


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 96 Ärende/6

Deltagande i ägandet och finansieringen av Suomi-Rata Oy (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 97 Ärende/7

Deltagande i ägandet och finansieringen av Turun Tunnin Juna Oy (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 98 Ärende/8

Arrendeprinciper för ett outbrutet område (Västra hamnen/Busholmen, framtida parkeringstomt) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 99 Ärende/9

Detaljplan och detaljplaneändring för Hagnäs strand (nr 12575) (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 100 Ärende/10

Detaljplan och detaljplaneändring för Ärtholmen (nr 12510) (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 101 Ärende/11

Detaljplaneändring för Alkärrsgatan 7 i Främre Tölö (nr 12596) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 102 Ärende/12

Detaljplaneändring för kvarteret 31120, Mörtnäsvägen 3, på Drumsö (nr 12533) (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 103 Ärende/13

Detaljplaneändring för Botby gårds köpcentrum (nr 12595) (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 104 Ärende/14

Detaljplaneändring för Gunillavägen 3 på Degerö (nr 12568) (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 105

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 91 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 92 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 93 Asia/3

Kyselytunti koronavirustilanteesta (pdf) (html)


§ 94 Asia/4

Hallintosäännön muuttaminen, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin, kaupunginvaltuuston puheenjohtajan toimivalta ja sähköiset kokoukset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 95 Asia/5

Vuonna 2019 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2020 talousarvioon (pdf) (html)

Liite 1

Esitykset


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 96 Asia/6

Osallistuminen Suomi-Rata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 97 Asia/7

Osallistuminen Turun Tunnin Juna Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 98 Asia/8

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen määräalalle (Länsisatama, Jätkäsaari, tuleva pysäköintitontti) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 99 Asia/9

Hakaniemenrannan asemakaava ja asemakaavan muutos (12575) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 100 Asia/10

Hernesaaren asemakaavan ja asemakaavan muutosten hyväksyminen (12510) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 101 Asia/11

Etu-Töölön Leppäsuonkatu 7 asemakaavan muuttaminen (nro 12596) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 102 Asia/12

Lauttasaaren korttelin 31120, Särkiniementie 3 asemakaavan muuttaminen (12533) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 103 Asia/13

Puotilan ostarin asemakaavan muuttaminen (nro 12595) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 104 Asia/14

Laajasalon Gunillantie 3 asemakaavan muuttaminen (nro 12568) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 105

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.16.06.2022 16:06