Suoraan sisältöön

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


14 / 29.08.2018Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 211 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 212 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 213 Ärende/3

Anmälan om bildande av en fullmäktigegrupp (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 214 Ärende/4

Val av ersättare i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 215 Ärende/5

Val av ersättare i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 216 Ärende/6

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö 7.6.2018


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 217 Ärende/7

Projektplan för servicehuset Jakobackas hjärta (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 218 Ärende/8

Tillägg av rätt till köp i arrendeavtalet för en affärs- och kontorsbyggnadstomt utarrenderad till Fastighets Ab Fiskehamnen Tio i Helsingfors (Sörnäs, tomten 10591/1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 219 Ärende/9

Detaljplaneändring för Sörnästunneln (nr 12162) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 220 Ärende/10

Detaljplaneändring för ett hotell i Hagnäs (nr 12478) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 221 Ärende/11

Detaljplaneändring för Tölö sjukhus (Tölögatan 40, nr 12491) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 222 Ärende/12

Detaljplaneändring för Landshövdingsvägens omgivning i Grindbacka (nr 12440) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 223 Ärende/13

Detaljplaneändring för Jakobackas hjärta (området söder om Drågvägen, nr 12495) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 224

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 211 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 212 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 213 Asia/3

Ilmoitus valtuustoryhmän perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 214 Asia/4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 215 Asia/5

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 216 Asia/6

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 7.6.2018


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 217 Asia/7

Jakomäen sydän -palvelurakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 218 Asia/8

Osto-oikeuden lisääminen Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kympille vuokratun liike- ja toimistorakennustontin vuokrasopimukseen (Sörnäinen, tontti 10591/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 219 Asia/9

Sörnäistentunnelin asemakaavan muuttaminen (nro 12162) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 220 Asia/10

Hakaniemen hotellin asemakaavan muuttaminen (nro 12478) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 221 Asia/11

Töölön sairaalan (Töölönkatu 40) asemakaavan muuttaminen (nro 12491) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 222 Asia/12

Veräjämäen Maaherrantien ympäristön asemakaavan muuttaminen (nro 12440) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 223 Asia/13

Jakomäen sydämen (Huokotien eteläpuoli) asemakaavan muuttaminen (nro 12495) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 224

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.DELA
06.12.2019 07:27