Hoppa till innehållet

Stadsstyrelsens sektion för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet

Sektion för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet har som uppgift att styra genomförandet av reformen, förmedla förtroendevaldas synpunkter till beredningen och lägga fram behövliga beslutsförslag för stadsstyrelsen.04.10.2021 13:12