Hoppa till innehållet

Stadsstyrelsens näringslivssektion

Stadsstyrelsens näringslivssektion beslutar, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna, om

  1. de principer som gäller näringspolitiken och konkurrenskraften och följer utfallet
  2. principerna för sysselsättningsåtgärderna och följer utfallet
  3. principerna för invandringen och följer utfallet
  4. principerna för internationella ärenden och stadsmarknadsföring och följer utfallet
  5. principerna för samarbetet med högskolor och följer utfallet
  6. användningen av innovationsfonden
  7. reservering av stadsägda företags- och industritomter för näringslivets behov.
Mera information på finska


13.02.2020 17:51