Hoppa till innehållet

Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenet ja kokousajat

Stadsstyrelsens koncernsektions ledamöter och sammanträdestider

City Board City Group Division members and meeting times

Puolue
Parti
Party
Jäsenet
Ledamöter
Members
Henkilökohtaiset varajäsenet
Personliga ersättare
Personal deputies
Kok. Jan Vapaavuori Pia Pakarinen
Kok. Ulla-Marja Urho Wille Rydman
Kok. Juha Hakola Terhi Koulumies
Vihr. Jasmin Hamid Mikko Särelä
Vihr. Mikko Kiesiläinen Anni Sinnemäki
SDP Nasima Razmyar Elisa Gebhard
SDP Tomi Sevander Thomas Wallgren
Vas Veronika Honkasalo Suldaan Said Ahmed
PS Mika Raatikainen Mari Rantanen
Kok. Puheenjohtaja, Ordförande, Chairman
Jan Vapaavuori
Vihr. Varapuheenjohtaja, Vice Ordförande, Vice Chairman         
Jasmin Hamid
 • esittelijä / föredragande / presenter:
  Kansliapäällikkö / Kanslichef/ City Manager Sami Sarvilinna
 • sihteeri / sekreterare / secretary: 
  Asta Vennelä, asta.vennela (at) hel.fi

Kokousajat / Mötestider / Meeting times 2021

FI: Konsernijaosto kokoontuu kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen maanantaisin aikaisintaan kello 17. Kokoukset eivät ole avoimia yleisölle. 

SV: Koncernsektionen sammanträder måndagar tidigast kl. 17.00. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

EN: The City Group Division of the City Board meets after meetings of the City Board on Mondays at 5 pm at the earliest. Meetings of the group are not open to the public.

 • 18.1.2021
 • 8.2.2021
 • 8.3.2021
 • 22.3.2021
 • 12.4.2021
 • 3.5.2021
 • 24.5.2021
 • 14.6.2021


07.01.2021 15:54