Hoppa till innehållet

Stadsstyrelsens koncernsektion

Koncernsektionen övervakar stiftelsernas och dottersammanslutningarnas verksamhet.

Stadsstyrelsens koncernsektion har nio ledamöter valda av stadsfullmäktige. 

Sektionen har till uppgift att följa Helsingfors stadskoncerns verksamhet och övervaka att dottersammanslutningarna och stiftelserna inom koncernen verkar i enlighet med de mål som stadsfullmäktige och stadsstyrelsen ställt upp.

Sektionen sammanträder ett tjugotal måndagar om året. Föredragningslistorna och beslutsmeddelandena finns på sektionens finska webbplats.

Koncernsektionens föredragningslistor publiceras på internet torsdagen före sammanträdet kl. 14.00.

Koncernsektionens beslutsmeddelande publiceras på internet tisdagen efter sammanträdet.

 13.02.2020 17:51