Stadsstyrelsens sektioner

Stadsstyrelsen har två sektioner: Koncernsektion och näringslivssektion.

Koncernsektionen övervakar stiftelsernas och dottersammanslutningarnas verksamhet.

Stadsstyrelsens näringslivssektion beslutar om de principer som gäller näringspolitiken och konkurrenskraften.
DELA
07.06.2017 16:30