Suoraan sisältöön

Nämndernas och direktionernas uppgifter

Nämnderna och direktionerna är politiska förtroendevalda organ vars ledamöter väljs av stadsfullmäktige för fyra år i taget. Organens uppgift är att styra och utveckla verksamheten vid underlydande förvaltningar. Nämndernas och direktionernas uppgifter är fastställda i deras instruktioner.

Stadsfullmäktige kan överföra en nämnds uppgifter på en eller flera sektioner.

Stadsfullmäktige väljer nämndernas och sektionernas ledamöter och deras ersättare. En ledamot i en nämnd behöver inte vara fullmäktigeledamot. Alla ledamöter har en personlig ersättare som representerar den ordinarie ledamoten då denna är förhindrad. I varje nämnd sitter även en representant för stadsstyrelsen som kan delta i diskussionen men inte i själva beslutsfattandet. Antalet ledamöter i de olika nämnderna varierar.

Nämndernas möten är inte offentliga och utomstående kan inte närvara vid mötena. Föredragningslistorna och besluten är offentliga.

 DELA
06.12.2019 07:36