Suoraan sisältöön

Helsingfors stads centralvalnämnd

Helsingfors stads centralvalnämnd ska utföra de uppgifter som i vallagen är särskilt föreskrivna för nämnden.
Vid statliga val ska centralvalnämnden sköta alla förberedande praktiska arbeten inför valen liksom också förhandsröstningen.

Vid kommunala val ska centralvalnämnden dessutom bl.a. granska ansökningarna om publicering av kandidatlistor och göra en sammanställning av kandidatlistorna, ombesörja förhandsräkningen av kommunalvalsresultaten och räkningen av de röster som avgetts vid valförrättningen och fastställa valresultatet.

Centralvalnämnden tillsätts av kommunfullmäktige. Ledamöterna väljs för fyra år i sänder och de ska om möjligt företräda de grupper av röstande som vid föregående kommunalval ställt upp kandidater i kommunen.

Centralvalnämnds beslutshandlingar (på finska)
Röstningsområdena i Helsingfors (4 Mb, pdf)
 

Centralvalnämndens ledamöter

Juha Viertola, Saml., ordförande
Kirsi Syväri, Gröna, vice ordförande
Vertti Kiukas, SDP
Eila Viljakainen, Vänst.
Pekka Tiusanen, Sannf.

Ersättare i inträdesordning

Klas Weckman, SFP
Riitta Korhonen, Cent.
Tia Nuutinen, KD
Oskar Yrjölä, FKP
Petra Salmi, Pir.

Centralvalnämndens mötestider

Centralvalnämnden sammanträder vid särskilt överenskomna tider. Sammanträden hålls oftare vid tider kring val.

Kontaktinformation

Centralvalnämndens byrå
Kajsaniemigatan 3 B 16, 3 våningen
På karta »

PL 1 / kesvlk, 00099 Helsingfors stad

Tfn (09) 310 13344
E-post kesvlk(at)hel.fi

Sekretariat
Timo Lindén, centralvalnämndens sekreterare,
tfn (09) 310 64573 och e-post: fornamn.efternamn@hel.fi

Veera Reuna, centralvalnämndens sekreterare,
tfn (09) 310 64572 och e-post: fornamn.efternamn@hel.fiDELA
11.12.2019 17:09

Tidigare beslutshandlingar

Helsingfors stads centralvalnämnds tidigare beslutshandlingar pä dev.hel.fi/paatokset.