Hoppa till innehållet

Helsingfors stads centralvalnämnd

Helsingfors stads centralvalnämnd ska utföra de uppgifter som i vallagen är särskilt föreskrivna för nämnden.

Vid statliga val ska centralvalnämnden sköta alla förberedande praktiska arbeten inför valen liksom också förhandsröstningen.

Vid kommunala val ska centralvalnämnden dessutom bland annat granska ansökningarna om publicering av kandidatlistor och göra en sammanställning av kandidatlistorna, ombesörja förhandsräkningen av kommunalvalsresultaten och räkningen av de röster som avgetts vid valförrättningen och fastställa valresultatet.

Centralvalnämnden tillsätts av kommunfullmäktige. Ledamöterna väljs för fyra år i sänder och de ska om möjligt företräda de grupper av röstande som vid föregående kommunalval ställt upp kandidater i kommunen.

Centralvalnämnds beslutshandlingar (på finska)
Röstningsområdena i Helsingfors (4 Mb, pdf)

Centralvalnämndens ledamöter

Juha Viertola, Saml., ordförande
Kirsi Syväri, Gröna, vice ordförande
Vertti Kiukas, SDP
Eila Viljakainen, Vänst.
Jarmo Keto, Sannf.

Ersättare i inträdesordning

Klas Weckman, SFP
Juhani Klemetti, Liik
Anna Mäkituomas, Cent.
Tuulikki Tepora, KD
Inka Ritvanen, YMPHelsinki

Centralvalnämndens mötestider

Centralvalnämnden sammanträder vid särskilt överenskomna tider. Sammanträden hålls oftare vid tider kring val.

Kontaktinformation

Centralvalnämndens kansli
Kajsaniemigatan 3 B 16, 3 våningen, 00100 Helsingfors
På karta »

PB 1 / kesvlk, 00099 Helsingfors stad
tfn 09 310 133 44
e-post kesvlk(at)hel.fi

Centralvalnämndens sekreterare

Timo Lindén, tfn 09 310 36550
Veera Reuna, tfn 09 310 20001
e-post: fornamn.efternamn@hel.fi27.09.2021 15:29

Tidigare beslutshandlingar

Helsingfors stads centralvalnämnds tidigare beslutshandlingar pä dev.hel.fi/paatokset.