Hoppa till innehållet

C21-städerna bildar ett ständigt nätverk för att förstärka den stadspolitiska diskussionen

C21-städerna bildar ett ständigt nätverk för att förstärka den stadspolitiska diskussionen och städernas gemensamma intressebevakning.

För att utveckla den stadspolitiska agendan och storstädernas gemensamma målsättningar behövs olika forum för stadspolitik, stadsforskning och intressebevakning. Landet största städer (C21) har i detta syfte beslutat att grunda en stadigvarande sammansättning och börja mötas på stadsdirektörsnivå regelbundet, två gånger per år.

 • Juhana Vartiainen, Helsingfors
 • Jukka Mäkelä, Esbo
 • Anna-Kaisa Ikonen, Tammerfors
 • Ritva Viljanen, Vanda
 • Päivi Laajala, Uleåborg
 • Minna Arve, Åbo
 • Timo Koivisto, Jyväskylä
 • Pekka Timonen, Lahtis
 • Jarmo Pirhonen, Kuopio
 • Marita Toikka, Kouvola
 • Aino-Maija Luukkonen, Björneborg
 • Kari Karjalainen, Joensuu
 • Kimmo Jarva, Villmanstrand
 • Olli-Poika Parviainen, Tavastehus
 • Tomas Häyry, Vasa
 • Ulla-Kirsikka Vainio, Rovaniemi
 • Jaakko Kiiskilä, Seinäjoki
 • Timo Halonen, S:t Michel
 • Esa Sirviö, Kotka
 • Tero Nissinen, Salo
 • Jukka-Pekka Ujula, Borgå

Mer information: Sanni Pietilä, tel. 09 310 36540, e-post: sanni.pietila(at)hel.fi.

Nyheter11.02.2022 15:22