Hoppa till innehållet

Helsingfors borgmästarkollegium

Borgmästärna i 2021. Foto: Pertti Nisonen / Helsginfors stad

Helsingfors borgmästare är Juhana Vartiainen (Samlingspartiet), biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn Anni Sinnemäki (De Gröna), för fostrans- och utbildningssektorn Nasima Razmyar (Socialdemokratiska partiet), för social-, hälsovårds- och räddningssektorn Daniel Sazonov (Samlingspartiet), och för kultur- och fritidssektorn Paavo Arhinmäki (Vänsterförbundet).

Borgmästaren fungerar som ordförande i stadsstyrelsen och biträdande borgmästarna som ordförande för sektornämnderna och som ledamöter i stadsstyrelsen. Borgmästaren och biträdande borgmästarna är heltidsanställda förtroendevalda.

Stadsfullmäktige väljer borgmästare och biträdande borgmästare för en mandatperiod som sammanfaller med fullmäktiges mandatperiod.

Borgmästarens e-postadress skrivs enligt fornamn.efternamn@hel.fi.

Borgmästarnas sidor

Stadens organisation25.01.2023 06:55