Utkomststöd och socialt arbete för unga

Kompletterande och förebyggande utkomststöd ansöker du fortsättningsvis vid din egen kommun. 

För att kunna ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd ska du ha ett beslut från FPA om grundläggande utkomststöd.

Ledande socialarbetare för förmånshandläggning
Marja Salminen, tfn 09 3104 3944

Socialt arbetet för unga är avsett för ungdomar i 16–29 års ålder och ordnas på Haga serviceställe för socialt arbete och socialhandledning.

Ledande socialarbetare
Katri Schroderus, Silvervägen 6, 00440 Helsingfors, tfn 09 3104 1208

Du kan träffa socialarbetare på Haga serviceställe, Silvervägen 6, 00440 Helsingfors, samt nå dem per telefon vardagar kl. 9–10.

Norra området

Isabella Åberg, tfn 050 347 4932

Västra och östra området

Johan Ekström, tfn 050 343 5582

Södra området

Ida-Lotta Wickholm, tfn 040 546 5377

Hjälp med att fylla i ansökan får du mån - fre kl. 9–12.

  • Svenskspråkiga klienter, tfn 09 3104 4967
  • Finskspråkiga klienter, tfn 09 3105 6257

Från och med 14.2 kan du söka kompletterande och förebyggande utkomststöd elektroniskt.

Gå till e-blanketten (kräver autentisering)

Anvisning för den elektroniska blanketten (pdf)DELA
02.05.2017 16:22