Suoraan sisältöön

Tjänster för personer med funktionsnedsättning och personer med utvecklingsstörning

Adress: Petter Wetters väg 6, 00810 Helsingfors

Socialarbetare, telefontid kl. 9-10

Tjänster för personer med utvecklingsstörning: 
- Maria Ek-Kirves, tfn 09 3104 4808

Tjänster för personer med funktionsnedsättning: 
- Ulla Rostrup, tfn 09 3104 4909

Socialhandledare, telefontid kl. 9-10
- Anna-Sofia Mannila, tfn 09 3104 4887

Färdtjänst och närståendevård:
- Kristina Christiansen, tfn 09 3104 4857

Byråsekreterare, telefontid kl. 9-11
- Laila De Paulis Lopes, tfn 09 3104 4817

Gå till hemsidan för tjänster för funktionsnedsatta

BlanketterDELA
02.01.2019 12:18