Hälsostationsservice på svenska

Vid enheterna nedan får du nödvändig brådskande och ickebrådskande hälsocentralservice, mödravård, barnrådgivning samt husläkar- och hälsovårdarservice. Du kan anmäla dig som patient till någon av de svenskspråkiga enheterna per telefon. 

Tidsbeställning och rådgivning mån - fre kl 8 - 16. 

Femkantens hälsostation
Tfn 09 310 500 50
Båtsmansgatan 4
00150 Helsingfors

Kvarnbäckens hälsostation
Tfn 09 310 500 60
Mjölgränden 4
00920 Helsingfors

Munksnäs hälsostation
Tfn 09 310 500 70
Bredviksvägen 30
00330 Helsingfors

Tilläggsuppgifter lämnas av överskötare Nina Ahlblad-Mäkinen,  tfn 050 373 3088.DELA
21.12.2016 14:15