Suoraan sisältöön

Hemservice och socialhandledning för barnfamiljer

Hemservice för barnfamiljer

Hemservice för barnfamiljer strävar efter att kartlägga situationen i familjen och därefter arbeta målinriktat med hjälp av en klientplan som uppgjorts för varje familj på basen av just deras situation.

Målet är att främja familjens förmåga att klara sig i vardagen samt att möjliggöra en sund uppväxt och utveckling för barnen utgående från familjens egna resurser.

Ledande handledare Teija Mattila, tfn 09 3104 4495

Besöksadress:

Berghälls familjecenter
Andra linjen 4 C, 1:a vån.
00530 Helsingfors
PB 6450, 00099 Helsingfors stad


Socialhandledning för barnfamiljer

Socialhandledning för barnfamiljer är avsett för familjer med barn mellan 0–16 år gamla. Socialhandledningen kan ses som en tidig stödinsats i olika livsskeden och situationer. Det kan vara fråga om situationer då en familjemedlem insjuknat, separation eller bara att få vardagen att löpa smidigare. Handledning ges även i frågor som gäller amning, sömn och fostran.

Socialhandledaren träffar vanligtvis familjen eller barnet i deras hem för att tillsammans finna verktyg för en hälsosam familjedynamik och en fungerande vardag. Servicen är avgiftsfri, du når den genom att ringa socialhandledaren eller elektroniskt via Behöver Hjälp -knappen.

Du kan komma i kontakt med socialhandledarna per telefon:

  • Alexandra Erlund 09 3102 9703 (för familjer med barn från 0-10 år)
  • Hanh Hoang 09 3102 1239 (för familjer med barn från 11-16 år)


Besöksadress:

Berghälls familjecenter
Andra linjen 4 C
00530 Helsingfors
PB 6450, 00099 Helsingfors stadDELA
02.08.2019 15:28