Suoraan sisältöön

Hemservice och socialhandledning för barnfamiljer

Hemservice för barnfamiljer

Hemservice för barnfamiljer strävar efter att kartlägga situationen i familjen och därefter arbeta målinriktat med hjälp av en klientplan som uppgjorts för varje familj på basen av just deras situation.

Målet är att främja familjens förmåga att klara sig i vardagen samt att möjliggöra en sund uppväxt och utveckling för barnen utgående från familjens egna resurser.

Ledande handledare Teija Mattila, tfn 09 3104 4495

Adress:
Broholmsgatan 16 (Sparbankskajen 2 A), 3:e vån.
00530 Helsingfors

PB 731, 00099 Helsingfors stad

Socialhandledning för barnfamiljer

Socialhandledning för barnfamiljer är avsett för familjer med barn under skolåldern eller med små skolelever. Socialhandledningen kan ses som en tidig stödinsats i olika livsskeden och situationer. Det kan vara fråga om situationer som en familjemedlems insjuknande, separation eller bara att få vardagen att löpa smidigare. Handledning ges även i frågor som gäller amning, sömn samt fostran.

Socialhandledaren träffar vanligtvis familjen eller föräldern i hemmet men man kan även träffa socialhandledaren på rådgivningarna eller socialbyråerna. Servicen är gratis.

Socialhandledare, tfn 09 3102 9703

Adress:
Broholmsgatan 16 (Sparbankskajen 2 A), 3:e vån.
00530 Helsingfors

PB 7131, 00099 Helsingfors stadDELA
17.01.2019 15:48