Suoraan sisältöön

Kilenthandledning och gerontologiskt socialt arbete

Malmgatan 3 F, 00100 Helsingfors
PB 7160, 00099 Helsingfors stad

Man kan anhålla om hemvård och stödtjänster via Seniorinfo:

tfn 09 310 44556 må‒fr kl. 9‒15, seniori.info@hel.fi    

- Den svenska servicen omfattar hela staden.

Ledande socialarbetare, Mikaela Turpeinen, tfn 09 3104 4801
Byråsekreterare, Anneli Korhonen, tfn 09 3104 4848

Socialarbetare, telefontid kl. 9.00-10.00


Astrid Söderlund  

Postnummer: 00100 Kampen, 00120-00190, 00230, 00240, 00500-00560, 00580-00610, 00700-00790  
tfn 09 3104 4900


Elisabeth Wickström
Postnummer: 00100 Främre Tölö, 00250, 00260, 00310, 00320, 00400-00440,  00620-00690
tfn 09 3104 4806


Caroline Mikkonen
Postnummer: 00570, 00800-00990
tfn 09 3104 4815


Carita Orengo
Postnummer: 00200, 00210, 00270-00300, 00330-00390
tfn 09 3104 4804


Socialhandledare, telefontid kl. 9-10

Jaana Halonen, tfn 09 3104 4902

Satu Ojanen, tfn 09 3102 4026

Gun Sjöblom, tfn 09 3102 8055

Klienthandledning, telefontid kl. 9-10

Socialhandledare Jenni Klippa, tfn 09 3102 0743

Sjukskötare Teija Loijas, tfn 09 3102 0845DELA
20.12.2018 14:27