Suoraan sisältöön

Stöd för närståendevård

Adress:
Malmgatan 3 F, 00100 Helsingfors
PB 7160, 00099 Helsingfors stad

- Den svenska servicen omfattar hela staden.

Ledande socialarbetare, Mikaela Turpeinen, tfn 09 3104 4801
Byråsekreterare Anneli Korhonen,tfn 09 3104 4848

Stöd för närståendevård, telefontid kl. 9.30-11.00
Socialhandledare Jaana Halonen
Postnummer: 00100 Kampen, 00120-00190, 00230, 00240, 00500-00610, 00700-00990
tfn 09 3104 4902
Socialhandledare Satu Ojanen
Postnummer: 00100 Främre Tölö, 00200, 002100, 00250-00440, 00620-00690
tfn 09 3102 4026
Socialhandledare Rebecka Lehmussaari 
tfn 09 3102 3346DELA
31.05.2018 09:22