Specialtjänster inom psykiatri och missbrukarvård

Enheten erbjuder tjänster som kompletterar eller fördjupar tjänsterna inom psykiatri och missbrukarvård. Dess tjänster omfattar hela staden eller är avsedda för vissa bestämda patient- och klientgrupper.

Till en del av verksamhetsställena kan man komma fritt, till en del behövs en remiss från den behandlande läkaren.DELA
07.04.2017 16:34