Hoppa till innehållet

För rehabiliteringsklienter

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Den mentala rehabiliteringen och missbrukarrehabiliteringen stöds med olika tjänster. Via länkarna nedan kan du bekanta dig med grupper, dagverksamhet och boenderehabilitering. På webbsidorna finns uppgifter om tjänstens innehåll, hur den uppsöks, kontaktuppgifter och öppettider.

Symppisarna

Serviceområde hela Helsingfors 

Öppen

mån, tis, tor och fre kl. 10—15

ons kl. 9—14

Avdelningsskötare Sirpa Simpanen tfn 09 3102 4154
Ledande socialhandledare Linda Brown tfn 09 3104 6892

Symppisarna är aktiva i Östra centrum, Gårdsbacka och Sörnäs.

Symppisarna är avsedda för vuxna klienter inom missbrukar- och mentalvården. Klienterna behöver inte någon remiss utan kan komma direkt till enheterna när de håller öppet. Då serveras gröt, kaffe och bröd samt erbjuds olika slags aktiviteter och tjänster. Du kan besöka enheterna anonymt. 

Tjänsterna omfattar bland annat social- och hälsorådgivning för personer som tar narkotika intravenöst i syfte att minska skadorna från narkotikabruket. 

På Symppisarna erbjuds olika aktiviteter och evenemang som till exempel frågesporter, bingo och hantverksgrupper. Syftet med verksamheten är att stärka klienternas delaktighet och vardagskontroll. 

Itis Symppis

Serviceområde hela Helsingfors

Information tfn 040 637 8837

Öppen

mån, tis, tor och fre kl. 10—15

ons kl. 9—14

Åbohusvägen 14 A, 00930 Helsingfors
Karta

Avdelningsskötare Sirpa Simpanen tfn 09 3102 4154  
Ledande socialhandledare Linda Brown tfn 09 3104 6892

Gårdsbacka Symppis

Serviceområde hela Helsingfors

Information tfn 040 149 5302

Öppen

mån, tis, tor och fre kl. 10—15

ons kl. 9—14

Gungbrädsgränden 4, Gårdsbacka (köpcentrum), 00940 Helsingfors
Karta

Avdelningsskötare Sirpa Simpanen tfn 09 3102 4154
Ledande socialhandledare Linda Brown tfn 09 3104 6892

Sörnäs Symppis

Serviceområde hela Helsingfors

Information tfn 040 635 0153

Öppen

mån, tis, tor och fre kl. 10—15

ons kl. 9—14

Svalbobrinken 5 B, 00500 Helsingfors
Karta

Basuppgiften för Itis, Gårdsbacka och Sörnäs Symppisar är att såväl minska skadorna från mentala problem och missbruksbeteende som stärka besökarnas delaktighet och förbättra deras livskvalitet.

Symppis är ett dagverksamhetscenter med låg tröskel där klienterna erbjuds hälso- och socialrådgivning och ges vägledning i användningen av tjänsterna. Symppisarna erbjuder en möjlighet till tidsfördriv och förmånlig frukost tillsammans med andra vuxna besökare i samma livssituation. På vardagar styrs aktiviteterna av ett veckoprogram med olika gruppaktiviteter som upprepas regelbundet. I dagverksamhetscentren kan man läsa dagstidningar, se på TV och spela biljard.

Drog- och alkoholfri dagverksamhet

I dagverksamhetscentren kan man delta i olika grupper, utflykter och evenemang. På enheterna finns det också möjlighet att läsa dagens tidning, dricka kaffe och använda datorer. De anställda ger vid behov stöd, råd och handledning.

Bli klient inom den alkohol- och drogfria dagverksamheten

Du kan uppsöka verksamheten genom att själv eller tillsammans med den egna vårdaren eller annan hjälpande part komma direkt till en dagverksamhetsenhet. Klienten egen vilja att kontrollera användningen av rusmedel är viktigast.

Man kan bekanta sig med verksamheten vid i förväg överenskomna tider.

Vesteri och Villa Sture (sidan på finska) får inte besökas under påverkan av rusmedel.

Träffpunkten Vesteri

Serviceområde hela Helsingfors
Öppet må–on kl. 10–14

Mechelingatan 46, 1 vån., 00250 Helsingfors
Karta
Tfn 09 3104 7916

Syftet med verksamheten är att stärka ett drogfritt levnadssätt och förhindra utslagning. För klienterna ordnas olika öppna gruppverksamheter, till exempel diskussioner och fritidsverksamhet. Aktiviteterna planeras tillsammans med klienterna.

Tjänster

På kvällstid och under veckoslut används lokalerna av kamratgrupper (AA, NA, Wertsi).

Fototerapi må–on kl. 9–11

Måndagar till fredagar har klienterna tillgång till symaskin.

Villa Sture

Serviceområde hela Helsingfors
Öppet må, ti, to, fr kl. 9–15, on kl. 9–13  

Sturegatan 12, 3 vån., innergården, 00510 Helsingfors
Karta  
PB 7720, 00099 Helsingfors stad
tfn 09 3105 0442, 040 3343 212

Villa Sture är ett vardagsverksamhetscenter som erbjuder aktiviteter. Aktiviteterna är avsedda för alla som strävar efter ett alkohol- och drogfritt liv.

Verksamhetsprinciperna för Villa Sture är gemenskapsmässigt kamratstöd, växelverkan och frivillighet på klientens villkor.

Villa Sture tillhandhåller sysselsättning i stället för att använda rusmedel. Verksamhetsformer är bland annat olika slags diskussions- och verksamhetsgrupper, matlagning, motion och idrott samt att bekanta sig med sina egna resurser och utnyttja dem i vardagslivet.

Villa Sture ligger i Alphyddan och man kan fritt komma dit själv eller tillsammans med en rusmedelsarbetare eller annan hjälpande part. Man kommer inte in i Villa Sture om man är påverkad av rusmedel.

Facebook

Grupper i invånarlokalerna

Gruppen Peloton perjantai vid Malms verksamhetscenter är en mötesplats med låg tröskel för de psykiska rehabiliteringspatienter som är ensamma och löper risk för utslagning.

Rödbergens invånarhus Betania har AA-grupper på onsdagar och söndagar.

Grupper på servicecentralerna

Gruppen Pilke är avsedd för personer över 60 år som använder alkohol eller droger eller annars är utslagna på grund av sina levnadsvanor. Det finns grupper på många servicecentraler.

Boenderehabilitering och -service för psykiska rehabiliteringspatienter

Boendetjänsterna för psykiatriska klienter omfattar olika rehabiliteringscenter, stött boende, hyresboende i andra hand, serviceboende, resurserat serviceboende och familjevård.

Rehabiliterande boende ordnas hos öppenvårdsträningen vid Aurora, rehabiliteringsenheten vid Aurora, rehabiliteringshemmen i Haga och Kvarnbäcken samt stiftelsen Niemikotisäätiös enheter för rehabiliterande boende. Stödboende ordnas bland annat i Åggelby bostadshus och stiftelsen Niemikotisäätiös hyresbostäder i andra hand.

Stött boende upphandlas på basis av konkurrensutsättning från utvalda boendeenheter hos olika stiftelser och privata tjänsteleverantörer. I rehabiliteringshemmet Eltsu ordnas resurserat serviceboende. 

Den psykiatriska familjevården är stadens egen verksamhet.

Man hänvisas till boendetjänsterna på remiss. Personalen intervjuar invånarkandidaterna. SAS-arbetsgruppen väljer de boende.

Öppenvårdsträning vid Aurora

Serviceområde hela Helsingfors
Nordenskiöldsgatan 20, byggnad 18 A, 00250 Helsingfors
PB 6800, 00099 Helsingfors stad
tfn 09 3106 5688

Rehabiliteringsenheten vid Aurora

Serviceområde hela Helsingfors

Nordenskiöldsgatan 20, byggnad 16, 3 vån. 00250 Helsingfors 
Kommunikationsförbindelse
PB 6800, 00099 Helsingfors stad
tfn 09 3105 015
fax 09 3106 568914.01.2021 17:02