Missbrukarvårdens efterrehabilitering

Här avses efterföljande rehabilitering, rådgivning och uppföljning för sådana som rehabiliterar sig från alkohol- och drogberoende och för deras närstående.
Efterrehabilitering är en stödform för dem som håller på att tillfriskna från sitt alkohol- och drogberoende.
Den efterföljande rehabiliteringen börjar när alkohol- och drogbruket har upphört och det finns resurser för annat än att hålla sig nykter.
Tjänsterna är avgiftsfria för klienterna, och remiss behövs inte.DELA
18.04.2014 13:20