Hoppa till innehållet

Substitutionsbehandling

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Polikliniken för bedömning av substitutionsbehandling

Serviceområde hela Helsingfors

Information tfn 09 3104 2947

Öppet må–fr kl. 10-12 och 13-15

Polikliniken finns i Fiskehamnen.

Fiskehamnens missbrukartjänster

PB 6800, 00099 Helsingfors stad
fax 09 3104 2233
Tfn 09 3104 3057 sjukskötare

Avboka din mottagningstid till den egna kontaktpersonen eller tfn 09 3104 2947.

På polikliniken för bedömning av substitutionsbehandling bedöms behovet av behandling med opioidsubstitution samt organiseras behandlingen.

Polikliniken ser till koordineringen av behandlingen med opioidsubstitution och är med och utvecklar och övervakar de substitutionsbehandlingar som genomförs i form av köpta tjänster.

Polikliniken ansvarar för konsultationen för opioidberoende patienter som vårdas på stadens somatiska sjukhus (Haartmanska och Malms) och på Aurora sjukhus.  

Polikliniken för bedömning av substitutionsbehandling uppsöks på remiss av läkare.02.12.2020 10:39