Hoppa till innehållet

Fiskehamnens psykiatri- och missbrukarcentral

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Fiskehamnens psykiatriska poliklinik

Kundservice kl. 8–16

Mottagning utan tidsbeställning för de patienter som redan har en vårdrelation mån–ons kl. 9.30–10.00.

Verkstadsgatan 14 A 5:e vån., A-hissen, 00580 Helsingfors
PB 6420, 00099 Helsingfors stad

Karta över Fiskehamnen

Serviceområde: postnummer 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 (delvis), 26, 50, 51, 52, 53, 54, 55 (delvis), 56 (delvis), 57, 58, 80, 81, 82, 83, 88

3 grupper för affektiva störningar, 3 psykosgrupper, hemrehabilitering, bedömningsgrupp, mobil konsultationsgrupp, svensk grupp, konsultationsgrupp för invandrare och akutgrupp

Tfn 09 3105 0777
Fax 09 3105 0766   

Fiskehamnens missbrukarpoliklinik

Serviceområde hela Helsingfors
Öppet må–on kl. 8.15–16
Telefonrådgivning må–on kl. 12–13 tfn 09 3104 2947

Mottagning utan tidsbeställning kl. 8.30–10.30. Bedömning av vårdbehovet samt hänvisning och rådgivning av klienten i frågor kring missbrukartjänsterna.

Alkoholavvänjningen kan uppsökas utan tidsbeställning och remiss må–on kl. 9–10.30

Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande
Verkstadsgatan 14 A 4:e vån, 00580 Helsingfors 
Karta, trafikförbindelser och tillgänglighet
PB 6420, 00099 Helsingfors stad
Fax 09 3104 2233
02.05.2022 16:50