Hoppa till innehållet

Specialvårdspoliklinik

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 15-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Specialvårdspolikliniken bedömer, vårdar och rehabiliterar patienter med allvarliga psykiska störningar som har symptom av upprepad våldsamhet eller annan svårskött åkomma. Klienten har remiss.

Besöksadress: Aurora sjukhus, Nordenskiöldsgatan 20, byggnad 14, 00250 Helsingfors
Postadress: PB 6800, 00099 Helsingfors stad
Tfn 09 310 65704
Fax 09 310 65718
Karta och trafikförbindelser





02.12.2020 10:42